Nehemiah 9:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6965 [e]וַיָּ֜קָם
way-yā-qām
And stoodConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5921 [e]עַֽל־
‘al-
onPrep
4608 [e]מַֽעֲלֵ֣ה
ma-‘ă-lêh
the stairsN-msc
3881 [e]הַלְוִיִּ֗ם
hal-wî-yim,
of the LevitesArt | N-proper-mp
3442 [e]יֵשׁ֨וּעַ
yê-šū-a‘
JeshuaN-proper-ms
1137 [e]וּבָנִ֜י
ū-ḇā-nî
and BaniConj-w | N-proper-ms
6934 [e]קַדְמִיאֵ֧ל
qaḏ-mî-’êl
KadmielN-proper-ms
7645 [e]שְׁבַנְיָ֛ה
šə-ḇan-yāh
ShebaniahN-proper-ms
1138 [e]בֻּנִּ֥י
bun-nî
BunniN-proper-ms
8274 [e]שֵׁרֵבְיָ֖ה
šê-rê-ḇə-yāh
SherebiahN-proper-ms
1137 [e]בָּנִ֣י
bā-nî
BaniN-proper-ms
3662 [e]כְנָ֑נִי
ḵə-nā-nî;
[and] ChenaniN-proper-ms
2199 [e]וַֽיִּזְעֲקוּ֙
way-yiz-‘ă-qū
and cried outConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
6963 [e]בְּק֣וֹל
bə-qō-wl
with a voicePrep-b | N-ms
1419 [e]גָּד֔וֹל
gā-ḏō-wl,
loudAdj-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵיהֶֽם׃
’ĕ-lō-hê-hem.
their GodN-mpc | 3mp

Hebrew Texts
נחמיה 9:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֜קָם עַֽל־מַֽעֲלֵ֣ה הַלְוִיִּ֗ם יֵשׁ֨וּעַ וּבָנִ֜י קַדְמִיאֵ֧ל שְׁבַנְיָ֛ה בֻּנִּ֥י שֵׁרֵבְיָ֖ה בָּנִ֣י כְנָ֑נִי וַֽיִּזְעֲקוּ֙ בְּקֹ֣ול גָּדֹ֔ול אֶל־יְהוָ֖ה אֱלֹהֵיהֶֽם׃

נחמיה 9:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקם על־מעלה הלוים ישוע ובני קדמיאל שבניה בני שרביה בני כנני ויזעקו בקול גדול אל־יהוה אלהיהם׃

נחמיה 9:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקם על־מעלה הלוים ישוע ובני קדמיאל שבניה בני שרביה בני כנני ויזעקו בקול גדול אל־יהוה אלהיהם׃

נחמיה 9:4 Hebrew Bible
ויקם על מעלה הלוים ישוע ובני קדמיאל שבניה בני שרביה בני כנני ויזעקו בקול גדול אל יהוה אלהיהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now on the Levites' platform stood Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebaniah, Bunni, Sherebiah, Bani and Chenani, and they cried with a loud voice to the LORD their God.

King James Bible
Then stood up upon the stairs, of the Levites, Jeshua, and Bani, Kadmiel, Shebaniah, Bunni, Sherebiah, Bani, and Chenani, and cried with a loud voice unto the LORD their God.

Holman Christian Standard Bible
Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebaniah, Bunni, Sherebiah, Bani, and Chenani stood on the raised platform built for the Levites and cried out loudly to the LORD their God.
Treasury of Scripture Knowledge

stairs. or, scaffold. Jeshua

Nehemiah 9:5 Then the Levites, Jeshua, and Kadmiel, Bani, Hashabniah, Sherebiah, Hodijah…

See on

Nehemiah 8:7 Also Jeshua, and Bani, and Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah…

Nehemiah 10:9-13 And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons …

Nehemiah 12:8 Moreover the Levites: Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, …

cried

2 Chronicles 20:19 And the Levites, of the children of the Kohathites, and of the children …

Psalm 3:4 I cried to the LORD with my voice, and he heard me out of his holy hill. Selah.

Psalm 77:1 I cried to God with my voice, even to God with my voice; and he gave ear to me.

Psalm 130:1 Out of the depths have I cried to you, O LORD.

Lamentations 3:8 Also when I cry and shout, he shuts out my prayer.

John 11:43 And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.

Acts 7:60 And he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord, lay not this …

Links
Nehemiah 9:4Nehemiah 9:4 NIVNehemiah 9:4 NLTNehemiah 9:4 ESVNehemiah 9:4 NASBNehemiah 9:4 KJVNehemiah 9:4 Bible AppsNehemiah 9:4 Biblia ParalelaNehemiah 9:4 Chinese BibleNehemiah 9:4 French BibleNehemiah 9:4 German BibleBible Hub
Nehemiah 9:3
Top of Page
Top of Page