Nehemiah 7:71
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7218 [e]וּמֵֽרָאשֵׁ֣י
ū-mê-rā-šê
And Some of the headsConj-w, Prep-m | N-mpc
1 [e]הָֽאָב֗וֹת
hā-’ā-ḇō-wṯ,
of the fathers' [houses]Art | N-mp
5414 [e]נָֽתְנוּ֙
nā-ṯə-nū
gaveV-Qal-Perf-3cp
214 [e]לְאוֹצַ֣ר
lə-’ō-w-ṣar
to the treasuryPrep-l | N-msc
4399 [e]הַמְּלָאכָ֔ה
ham-mə-lā-ḵāh,
of the workArt | N-fs
2091 [e]זָהָ֕ב
zā-hāḇ
goldN-ms
1871 [e]דַּרְכְּמוֹנִ֖ים
dar-kə-mō-w-nîm
drachmasN-mp
8147 [e]שְׁתֵּ֣י
šə-tê
two [times]Number-fdc
7239 [e]רִבּ֑וֹת
rib-bō-wṯ;
ten thousandNumber-fp
3701 [e]וְכֶ֕סֶף
wə-ḵe-sep̄
and silverConj-w | N-ms
4488 [e]מָנִ֖ים
mā-nîm
MinasN-mp
505 [e]אַלְפַּ֥יִם
’al-pa-yim
two thousandNumber-md
3967 [e]וּמָאתָֽיִם׃
ū-mā-ṯā-yim.
and two hundredConj-w | Number-fd

Hebrew Texts
נחמיה 7:71 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמֵֽרָאשֵׁ֣י הָֽאָבֹ֗ות נָֽתְנוּ֙ לְאֹוצַ֣ר הַמְּלָאכָ֔ה זָהָ֕ב דַּרְכְּמֹונִ֖ים שְׁתֵּ֣י רִבֹּ֑ות וְכֶ֕סֶף מָנִ֖ים אַלְפַּ֥יִם וּמָאתָֽיִם׃

נחמיה 7:71 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומראשי האבות נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שתי רבות וכסף מנים אלפים ומאתים׃

נחמיה 7:71 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומראשי האבות נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שתי רבות וכסף מנים אלפים ומאתים׃

נחמיה 7:71 Hebrew Bible
ומראשי האבות נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שתי רבות וכסף מנים אלפים ומאתים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Some of the heads of fathers' households gave into the treasury of the work 20,000 gold drachmas and 2,200 silver minas.

King James Bible
And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.

Holman Christian Standard Bible
Some of the family leaders gave 20,000 gold coins and 2,200 silver minas to the treasury for the project.
Treasury of Scripture Knowledge

chief

Job 34:19 How much less to him that accepts not the persons of princes, nor …

Luke 21:1-4 And he looked up, and saw the rich men casting their gifts into the treasury…

2 Corinthians 8:12 For if there be first a willing mind, it is accepted according to …

pound. Manim, manehs or minas (As a weight, the maneh was equal to

Nehemiah 7:9 The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.

Links
Nehemiah 7:71Nehemiah 7:71 NIVNehemiah 7:71 NLTNehemiah 7:71 ESVNehemiah 7:71 NASBNehemiah 7:71 KJVNehemiah 7:71 Bible AppsNehemiah 7:71 Biblia ParalelaNehemiah 7:71 Chinese BibleNehemiah 7:71 French BibleNehemiah 7:71 German BibleBible Hub
Nehemiah 7:70
Top of Page
Top of Page