Nehemiah 11:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7778 [e]וְהַשּֽׁוֹעֲרִים֙
wə-haš-šō-w-‘ă-rîm
Moreover the gatekeepers [were]Conj-w, Art | N-mp
6126 [e]עַקּ֣וּב
‘aq-qūḇ
AkkubN-proper-ms
2929 [e]טַלְמ֔וֹן
ṭal-mō-wn,
TalmonN-proper-ms
251 [e]וַאֲחֵיהֶ֖ם
wa-’ă-ḥê-hem
and their brothersConj-w | N-mpc | 3mp
8104 [e]הַשֹּׁמְרִ֣ים
haš-šō-mə-rîm
who keptArt | V-Qal-Prtcpl-mp
8179 [e]בַּשְּׁעָרִ֑ים
baš-šə-‘ā-rîm;
the gatesPrep-b, Art | N-mp
3967 [e]מֵאָ֖ה
mê-’āh
a hundredNumber-fs
7657 [e]שִׁבְעִ֥ים
šiḇ-‘îm
seventyNumber-cp
8147 [e]וּשְׁנָֽיִם׃
ū-šə-nā-yim.
and twoConj-w | Number-md

Hebrew Texts
נחמיה 11:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַשֹּֽׁועֲרִים֙ עַקּ֣וּב טַלְמֹ֔ון וַאֲחֵיהֶ֖ם הַשֹּׁמְרִ֣ים בַּשְּׁעָרִ֑ים מֵאָ֖ה שִׁבְעִ֥ים וּשְׁנָֽיִם׃

נחמיה 11:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והשוערים עקוב טלמון ואחיהם השמרים בשערים מאה שבעים ושנים׃

נחמיה 11:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והשוערים עקוב טלמון ואחיהם השמרים בשערים מאה שבעים ושנים׃

נחמיה 11:19 Hebrew Bible
והשוערים עקוב טלמון ואחיהם השמרים בשערים מאה שבעים ושנים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Also the gatekeepers, Akkub, Talmon and their brethren who kept watch at the gates, were 172.

King James Bible
Moreover the porters, Akkub, Talmon, and their brethren that kept the gates, were an hundred seventy and two.

Holman Christian Standard Bible
The gatekeepers: Akkub, Talmon, and their relatives, who guarded the gates: 172.
Treasury of Scripture Knowledge

Akkub.

Nehemiah 7:45 The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children …

Nehemiah 12:25 Mattaniah, and Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, Akkub, were …

1 Chronicles 9:17-22 And the porters were, Shallum, and Akkub, and Talmon, and Ahiman, …

that kept.

Psalm 84:10 For a day in your courts is better than a thousand. I had rather …

the gates. Heb. at the gates.

Links
Nehemiah 11:19Nehemiah 11:19 NIVNehemiah 11:19 NLTNehemiah 11:19 ESVNehemiah 11:19 NASBNehemiah 11:19 KJVNehemiah 11:19 Bible AppsNehemiah 11:19 Biblia ParalelaNehemiah 11:19 Chinese BibleNehemiah 11:19 French BibleNehemiah 11:19 German BibleBible Hub
Nehemiah 11:18
Top of Page
Top of Page