Nehemiah 11:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
251 [e]וַאֲחֵיהֶ֗ם
wa-’ă-ḥê-hem,
And their brothers [were]Conj-w | N-mpc | 3mp
6213 [e]עֹשֵׂ֤י
‘ō-śê
who didV-Qal-Prtcpl-mpc
4399 [e]הַמְּלָאכָה֙
ham-mə-lā-ḵāh
the workArt | N-fs
1004 [e]לַבַּ֔יִת
lab-ba-yiṯ,
of the housePrep-l, Art | N-ms
8083 [e]שְׁמֹנֶ֥ה
šə-mō-neh
eightNumber-fs
3967 [e]מֵא֖וֹת
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fp
6242 [e]עֶשְׂרִ֣ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
8147 [e]וּשְׁנָ֑יִם
ū-šə-nā-yim;
and twoConj-w | Number-md
5718 [e]וַ֠עֲדָיָה
wa-‘ă-ḏā-yāh
and AdaiahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
3395 [e]יְרֹחָ֤ם
yə-rō-ḥām
of JerohamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
6421 [e]פְּלַלְיָה֙
pə-lal-yāh
of PelaliahN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
557 [e]אַמְצִ֣י
’am-ṣî
of AmziN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
the sonN-msc
2148 [e]זְכַרְיָ֔ה
zə-ḵar-yāh,
of ZechariahN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
6583 [e]פַּשְׁח֖וּר
paš-ḥūr
of PashhurN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
4441 [e]מַלְכִּיָּֽה׃
mal-kî-yāh.
of MalchijahN-proper-ms

Hebrew Texts
נחמיה 11:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַאֲחֵיהֶ֗ם עֹשֵׂ֤י הַמְּלָאכָה֙ לַבַּ֔יִת שְׁמֹנֶ֥ה מֵאֹ֖ות עֶשְׂרִ֣ים וּשְׁנָ֑יִם וַ֠עֲדָיָה בֶּן־יְרֹחָ֤ם בֶּן־פְּלַלְיָה֙ בֶּן־אַמְצִ֣י בֶן־זְכַרְיָ֔ה בֶּן־פַּשְׁח֖וּר בֶּן־מַלְכִּיָּֽה׃

נחמיה 11:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואחיהם עשי המלאכה לבית שמנה מאות עשרים ושנים ועדיה בן־ירחם בן־פלליה בן־אמצי בן־זכריה בן־פשחור בן־מלכיה׃

נחמיה 11:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואחיהם עשי המלאכה לבית שמנה מאות עשרים ושנים ועדיה בן־ירחם בן־פלליה בן־אמצי בן־זכריה בן־פשחור בן־מלכיה׃

נחמיה 11:12 Hebrew Bible
ואחיהם עשי המלאכה לבית שמנה מאות עשרים ושנים ועדיה בן ירחם בן פלליה בן אמצי בן זכריה בן פשחור בן מלכיה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and their kinsmen who performed the work of the temple, 822; and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pelaliah, the son of Amzi, the son of Zechariah, the son of Pashhur, the son of Malchijah,

King James Bible
And their brethren that did the work of the house were eight hundred twenty and two: and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pelaliah, the son of Amzi, the son of Zechariah, the son of Pashur, the son of Malchiah,

Holman Christian Standard Bible
and their relatives who did the work at the temple: 822. Adaiah son of Jeroham, son of Pelaliah, son of Amzi, son of Zechariah, son of Pashhur, son of Malchijah
Treasury of Scripture Knowledge

Adaiah.

1 Chronicles 9:12,13 And Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malchijah, …

Links
Nehemiah 11:12Nehemiah 11:12 NIVNehemiah 11:12 NLTNehemiah 11:12 ESVNehemiah 11:12 NASBNehemiah 11:12 KJVNehemiah 11:12 Bible AppsNehemiah 11:12 Biblia ParalelaNehemiah 11:12 Chinese BibleNehemiah 11:12 French BibleNehemiah 11:12 German BibleBible Hub
Nehemiah 11:11
Top of Page
Top of Page