Nahum 3:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7230 [e]מֵרֹב֙
mê-rōḇ
because of the multitudePrep-m | N-msc
2181 [e]זְנוּנֵ֣י
zə-nū-nê
of harlotriesN-mpc
2181 [e]זוֹנָ֔ה
zō-w-nāh,
of the harlotN-fs
2896 [e]ט֥וֹבַת
ṭō-w-ḇaṯ
of the well favoredAdj-fsc
2580 [e]חֵ֖ן
ḥên
seductiveN-ms
1172 [e]בַּעֲלַ֣ת
ba-‘ă-laṯ
the mistressN-fsc
3785 [e]כְּשָׁפִ֑ים
kə-šā-p̄îm;
of sorceriesN-mp
4376 [e]הַמֹּכֶ֤רֶת
ham-mō-ḵe-reṯ
who sellsArt | V-Qal-Prtcpl-fs
1471 [e]גּוֹיִם֙
gō-w-yim
nationsN-mp
2183 [e]בִּזְנוּנֶ֔יהָ
biz-nū-ne-hā,
through her harlotriesPrep-b | N-mpc | 3fs
4940 [e]וּמִשְׁפָּח֖וֹת
ū-miš-pā-ḥō-wṯ
and familiesConj-w | N-fp
3785 [e]בִּכְשָׁפֶֽיהָ׃
biḵ-šā-p̄e-hā.
through her sorceriesPrep-b | N-mpc | 3fs

Hebrew Texts
נחום 3:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מֵרֹב֙ זְנוּנֵ֣י זֹונָ֔ה טֹ֥ובַת חֵ֖ן בַּעֲלַ֣ת כְּשָׁפִ֑ים הַמֹּכֶ֤רֶת גֹּויִם֙ בִּזְנוּנֶ֔יהָ וּמִשְׁפָּחֹ֖ות בִּכְשָׁפֶֽיהָ׃

נחום 3:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה׃

נחום 3:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה׃

נחום 3:4 Hebrew Bible
מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
All because of the many harlotries of the harlot, The charming one, the mistress of sorceries, Who sells nations by her harlotries And families by her sorceries.

King James Bible
Because of the multitude of the whoredoms of the wellfavoured harlot, the mistress of witchcrafts, that selleth nations through her whoredoms, and families through her witchcrafts.

Holman Christian Standard Bible
Because of the continual prostitution of the prostitute, the attractive mistress of sorcery, who betrays nations by her prostitution and clans by her witchcraft,
Treasury of Scripture Knowledge

the mistress.

Isaiah 23:15-17 And it shall come to pass in that day, that Tyre shall be forgotten …

Isaiah 47:9,12,13 But these two things shall come to you in a moment in one day, the …

Revelation 17:1-5 And there came one of the seven angels which had the seven vials, …

Revelation 18:2,3,9,23 And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great …

Links
Nahum 3:4Nahum 3:4 NIVNahum 3:4 NLTNahum 3:4 ESVNahum 3:4 NASBNahum 3:4 KJVNahum 3:4 Bible AppsNahum 3:4 Biblia ParalelaNahum 3:4 Chinese BibleNahum 3:4 French BibleNahum 3:4 German BibleBible Hub
Nahum 3:3
Top of Page
Top of Page