Leviticus 25:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וְ֠הָיְתָה
wə-hā-yə-ṯāh
And shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3fs
7676 [e]שַׁבַּ֨ת
šab-baṯ
the sabbath [produce]N-csc
776 [e]הָאָ֤רֶץ
hā-’ā-reṣ
of the landArt | N-fs
  לָכֶם֙
lā-ḵem
for youPrep | 2mp
402 [e]לְאָכְלָ֔ה
lə-’āḵ-lāh
foodPrep-l | N-fs
  לְךָ֖
lə-ḵā
for youPrep | 2ms
5650 [e]וּלְעַבְדְּךָ֣
ū-lə-‘aḇ-də-ḵā
and your maleConj-w, Prep-l | N-msc | 2ms
519 [e]וְלַאֲמָתֶ֑ךָ
wə-la-’ă-mā-ṯe-ḵā;
and maidservantsConj-w, Prep-l | N-fsc | 2ms
7916 [e]וְלִשְׂכִֽירְךָ֙
wə-liś-ḵî-rə-ḵā
and your hired manConj-w, Prep-l | Adj-msc | 2ms
8453 [e]וּלְתוֹשָׁ֣בְךָ֔
ū-lə-ṯō-wō-šā-ḇə-ḵā,
and the strangerConj-w, Prep-l | N-msc | 2ms
1481 [e]הַגָּרִ֖ים
hag-gā-rîm
who dwellsArt | V-Qal-Prtcpl-mp
5973 [e]עִמָּֽךְ׃
‘im-māḵ.
with youPrep | 2fs

Hebrew Texts
ויקרא 25:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠הָיְתָה שַׁבַּ֨ת הָאָ֤רֶץ לָכֶם֙ לְאָכְלָ֔ה לְךָ֖ וּלְעַבְדְּךָ֣ וְלַאֲמָתֶ֑ךָ וְלִשְׂכִֽירְךָ֙ וּלְתֹושָׁ֣בְךָ֔ הַגָּרִ֖ים עִמָּֽךְ׃

ויקרא 25:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך׃

ויקרא 25:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך׃

ויקרא 25:6 Hebrew Bible
והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
All of you shall have the sabbath products of the land for food; yourself, and your male and female slaves, and your hired man and your foreign resident, those who live as aliens with you.

King James Bible
And the sabbath of the land shall be meat for you; for thee, and for thy servant, and for thy maid, and for thy hired servant, and for thy stranger that sojourneth with thee,

Holman Christian Standard Bible
Whatever the land produces during the Sabbath year can be food for you--for yourself, your male or female slave, and the hired hand or foreigner who stays with you.
Treasury of Scripture Knowledge

Exodus 23:11 But the seventh year you shall let it rest and lie still; that the …

Acts 2:44 And all that believed were together, and had all things common;

Acts 4:32,34,35 And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul…

Links
Leviticus 25:6Leviticus 25:6 NIVLeviticus 25:6 NLTLeviticus 25:6 ESVLeviticus 25:6 NASBLeviticus 25:6 KJVLeviticus 25:6 Bible AppsLeviticus 25:6 Biblia ParalelaLeviticus 25:6 Chinese BibleLeviticus 25:6 French BibleLeviticus 25:6 German BibleBible Hub
Leviticus 25:5
Top of Page
Top of Page