Leviticus 15:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
And whoeverConj-w | N-msc
5060 [e]הַנֹּגֵ֔עַ
han-nō-ḡê-a‘,
touchesArt | V-Qal-Prtcpl-ms
3605 [e]בְּכָל־
bə-ḵāl
anyPrep-b | N-msc
3627 [e]כְּלִ֖י
kə-lî
thingN-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
3427 [e]תֵּשֵׁ֣ב
tê-šêḇ
she satV-Qal-Imperf-3fs
5921 [e]עָלָ֑יו
‘ā-lāw;
onPrep | 3ms
3526 [e]יְכַבֵּ֧ס
yə-ḵab-bês
shall washV-Piel-Imperf-3ms
899 [e]בְּגָדָ֛יו
bə-ḡā-ḏāw
his clothesN-mpc | 3ms
7364 [e]וְרָחַ֥ץ
wə-rā-ḥaṣ
and batheConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
4325 [e]בַּמַּ֖יִם
bam-ma-yim
in waterPrep-b, Art | N-mp
2930 [e]וְטָמֵ֥א
wə-ṭā-mê
and be uncleanConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
untilPrep
6153 [e]הָעָֽרֶב׃
hā-‘ā-reḇ.
eveningArt | N-ms

Hebrew Texts
ויקרא 15:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָל־הַנֹּגֵ֔עַ בְּכָל־כְּלִ֖י אֲשֶׁר־תֵּשֵׁ֣ב עָלָ֑יו יְכַבֵּ֧ס בְּגָדָ֛יו וְרָחַ֥ץ בַּמַּ֖יִם וְטָמֵ֥א עַד־הָעָֽרֶב׃

ויקרא 15:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל־הנגע בכל־כלי אשר־תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד־הערב׃

ויקרא 15:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וכל־הנגע בכל־כלי אשר־תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד־הערב׃

ויקרא 15:22 Hebrew Bible
וכל הנגע בכל כלי אשר תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'Whoever touches any thing on which she sits shall wash his clothes and bathe in water and be unclean until evening.

King James Bible
And whosoever toucheth any thing that she sat upon shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

Holman Christian Standard Bible
Everyone who touches any furniture she was sitting on is to wash his clothes and bathe with water, and he will remain unclean until evening.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Leviticus 15:22Leviticus 15:22 NIVLeviticus 15:22 NLTLeviticus 15:22 ESVLeviticus 15:22 NASBLeviticus 15:22 KJVLeviticus 15:22 Bible AppsLeviticus 15:22 Biblia ParalelaLeviticus 15:22 Chinese BibleLeviticus 15:22 French BibleLeviticus 15:22 German BibleBible Hub
Leviticus 15:21
Top of Page
Top of Page