Judges 8:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֛אמֶר
way-yō-mer
So he spokeConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1571 [e]גַּם־
gam-
alsoConj
376 [e]לְאַנְשֵׁ֥י
lə-’an-šê
to the menPrep-l | N-mpc
6439 [e]פְנוּאֵ֖ל
p̄ə-nū-’êl
of PenuelN-proper-fs
559 [e]לֵאמֹ֑ר
lê-mōr;
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
7725 [e]בְּשׁוּבִ֣י
bə-šū-ḇî
when I come backPrep-b | V-Qal-Inf | 1cs
7965 [e]בְשָׁל֔וֹם
ḇə-šā-lō-wm,
in peacePrep-b | N-ms
5422 [e]אֶתֹּ֖ץ
’et-tōṣ
I will tear downV-Qal-Imperf-1cs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4026 [e]הַמִּגְדָּ֥ל
ham-miḡ-dāl
towerArt | N-ms
2088 [e]הַזֶּֽה׃
haz-zeh.
thisArt | Pro-ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
שופטים 8:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֛אמֶר גַּם־לְאַנְשֵׁ֥י פְנוּאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר בְּשׁוּבִ֣י בְשָׁלֹ֔ום אֶתֹּ֖ץ אֶת־הַמִּגְדָּ֥ל הַזֶּֽה׃ פ

שופטים 8:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר גם־לאנשי פנואל לאמר בשובי בשלום אתץ את־המגדל הזה׃ פ

שופטים 8:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר גם־לאנשי פנואל לאמר בשובי בשלום אתץ את־המגדל הזה׃ פ

שופטים 8:9 Hebrew Bible
ויאמר גם לאנשי פנואל לאמר בשובי בשלום אתץ את המגדל הזה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So he spoke also to the men of Penuel, saying, "When I return safely, I will tear down this tower."

King James Bible
And he spake also unto the men of Penuel, saying, When I come again in peace, I will break down this tower.

Holman Christian Standard Bible
He also told the men of Penuel, "When I return in peace, I will tear down this tower!"
Treasury of Scripture Knowledge

I come

1 Kings 22:27,28 And say, Thus said the king, Put this fellow in the prison, and feed …

I will break

Judges 8:17 And he beat down the tower of Penuel, and slew the men of the city.

Links
Judges 8:9Judges 8:9 NIVJudges 8:9 NLTJudges 8:9 ESVJudges 8:9 NASBJudges 8:9 KJVJudges 8:9 Bible AppsJudges 8:9 Biblia ParalelaJudges 8:9 Chinese BibleJudges 8:9 French BibleJudges 8:9 German BibleBible Hub
Judges 8:8
Top of Page
Top of Page