Judges 20:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3947 [e]וְלָקַ֣חְנוּ
wə-lā-qaḥ-nū
And we will takeConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cp
6235 [e]עֲשָׂרָה֩
‘ă-śā-rāh
tenNumber-ms
376 [e]אֲנָשִׁ֨ים
’ă-nā-šîm
menN-mp
3967 [e]לַמֵּאָ֜ה
lam-mê-’āh
out of [every] hundredPrep-l, Art | Number-fs
3605 [e]לְכֹ֣ל ׀
lə-ḵōl
throughout allPrep-l | N-msc
7626 [e]שִׁבְטֵ֣י
šiḇ-ṭê
the tribesN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֗ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
3967 [e]וּמֵאָ֤ה
ū-mê-’āh
and a hundredConj-w | Number-fs
505 [e]לָאֶ֙לֶף֙
lā-’e-lep̄
out of [every] thousandPrep-l, Art | Number-ms
505 [e]וְאֶ֣לֶף
wə-’e-lep̄
and a thousandConj-w | Number-ms
7233 [e]לָרְבָבָ֔ה
lā-rə-ḇā-ḇāh,
out of [every] ten thousandPrep-l, Art | Number-fs
3947 [e]לָקַ֥חַת
lā-qa-ḥaṯ
to makePrep-l | V-Qal-Inf
6720 [e]צֵדָ֖ה
ṣê-ḏāh
provisionsN-fs
5971 [e]לָעָ֑ם
lā-‘ām;
for the peoplePrep-l, Art | N-ms
6213 [e]לַעֲשׂ֗וֹת
la-‘ă-śō-wṯ,
that they may repayPrep-l | V-Qal-Inf
935 [e]לְבוֹאָם֙
lə-ḇō-w-’ām
when they comePrep-l | V-Qal-Inf | 3mp
1387 [e]לְגֶ֣בַע
lə-ḡe-ḇa‘
to Geba inPrep-l | N-proper-fs
1144 [e]בִּנְיָמִ֔ן
bin-yā-min,
BenjaminN-proper-ms
3605 [e]כְּכָל־
kə-ḵāl-
allPrep-k | N-msc
5039 [e]הַ֨נְּבָלָ֔ה
han-nə-ḇā-lāh,
the vilenessArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
thatPro-r
6213 [e]עָשָׂ֖ה
‘ā-śāh
they have doneV-Qal-Perf-3ms
3478 [e]בְּיִשְׂרָאֵֽל׃
bə-yiś-rā-’êl.
in IsraelPrep-b | N-proper-ms

Hebrew Texts
שופטים 20:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָקַ֣חְנוּ עֲשָׂרָה֩ אֲנָשִׁ֨ים לַמֵּאָ֜ה לְכֹ֣ל ׀ שִׁבְטֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וּמֵאָ֤ה לָאֶ֙לֶף֙ וְאֶ֣לֶף לָרְבָבָ֔ה לָקַ֥חַת צֵדָ֖ה לָעָ֑ם לַעֲשֹׂ֗ות לְבֹואָם֙ לְגֶ֣בַע בִּנְיָמִ֔ן כְּכָל־הַ֨נְּבָלָ֔ה אֲשֶׁ֥ר עָשָׂ֖ה בְּיִשְׂרָאֵֽל׃

שופטים 20:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקחנו עשרה אנשים למאה לכל ׀ שבטי ישראל ומאה לאלף ואלף לרבבה לקחת צדה לעם לעשות לבואם לגבע בנימן ככל־הנבלה אשר עשה בישראל׃

שופטים 20:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולקחנו עשרה אנשים למאה לכל ׀ שבטי ישראל ומאה לאלף ואלף לרבבה לקחת צדה לעם לעשות לבואם לגבע בנימן ככל־הנבלה אשר עשה בישראל׃

שופטים 20:10 Hebrew Bible
ולקחנו עשרה אנשים למאה לכל שבטי ישראל ומאה לאלף ואלף לרבבה לקחת צדה לעם לעשות לבואם לגבע בנימן ככל הנבלה אשר עשה בישראל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And we will take 10 men out of 100 throughout the tribes of Israel, and 100 out of 1,000, and 1,000 out of 10,000 to supply food for the people, that when they come to Gibeah of Benjamin, they may punish them for all the disgraceful acts that they have committed in Israel."

King James Bible
And we will take ten men of an hundred throughout all the tribes of Israel, and an hundred of a thousand, and a thousand out of ten thousand, to fetch victual for the people, that they may do, when they come to Gibeah of Benjamin, according to all the folly that they have wrought in Israel.

Holman Christian Standard Bible
We will take 10 men out of every 100 from all the tribes of Israel, and 100 out of every 1,000, and 1,000 out of every 10,000 to get provisions for the people when they go to Gibeah in Benjamin to punish them for all the horror they did in Israel."
Treasury of Scripture Knowledge

no ref

Links
Judges 20:10Judges 20:10 NIVJudges 20:10 NLTJudges 20:10 ESVJudges 20:10 NASBJudges 20:10 KJVJudges 20:10 Bible AppsJudges 20:10 Biblia ParalelaJudges 20:10 Chinese BibleJudges 20:10 French BibleJudges 20:10 German BibleBible Hub
Judges 20:9
Top of Page
Top of Page