Joshua 6:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7321 [e]וַיָּ֣רַע
way-yā-ra‘
So shoutedConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
5971 [e]הָעָ֔ם
hā-‘ām,
the peopleArt | N-ms
8628 [e]וַֽיִּתְקְע֖וּ
way-yiṯ-qə-‘ū
and when [the priests] blewConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
7782 [e]בַּשֹּֽׁפָר֑וֹת
baš-šō-p̄ā-rō-wṯ;
the trumpetsPrep-b, Art | N-mp
1961 [e]וַיְהִי֩
way-hî
and it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8085 [e]כִשְׁמֹ֨עַ
ḵiš-mō-a‘
when heardPrep-k | V-Qal-Inf
5971 [e]הָעָ֜ם
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6963 [e]ק֣וֹל
qō-wl
the soundN-msc
7782 [e]הַשּׁוֹפָ֗ר
haš-šō-w-p̄ār,
of the trumpetArt | N-ms
7321 [e]וַיָּרִ֤יעוּ
way-yā-rî-‘ū
and shouted withConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
5971 [e]הָעָם֙
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
8643 [e]תְּרוּעָ֣ה
tə-rū-‘āh
a shoutN-fs
1419 [e]גְדוֹלָ֔ה
ḡə-ḏō-w-lāh,
greatAdj-fs
5307 [e]וַתִּפֹּ֨ל
wat-tip-pōl
that fell downConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
2346 [e]הַֽחוֹמָ֜ה
ha-ḥō-w-māh
the wallArt | N-fs
8478 [e]תַּחְתֶּ֗יהָ
taḥ-te-hā,
flatPrep | 3fs
5927 [e]וַיַּ֨עַל
way-ya-‘al
and went upConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5971 [e]הָעָ֤ם
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
5892 [e]הָעִ֙ירָה֙
hā-‘î-rāh
into the cityArt | N-fs | 3fs
376 [e]אִ֣ישׁ
’îš
every manN-ms
5048 [e]נֶגְדּ֔וֹ
neḡ-dōw,
straight before himPrep | 3ms
3920 [e]וַֽיִּלְכְּד֖וּ
way-yil-kə-ḏū
and they tookConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5892 [e]הָעִֽיר׃
hā-‘îr.
the cityArt | N-fs

Hebrew Texts
יהושע 6:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֣רַע הָעָ֔ם וַֽיִּתְקְע֖וּ בַּשֹּֽׁפָרֹ֑ות וַיְהִי֩ כִשְׁמֹ֨עַ הָעָ֜ם אֶת־קֹ֣ול הַשֹּׁופָ֗ר וַיָּרִ֤יעוּ הָעָם֙ תְּרוּעָ֣ה גְדֹולָ֔ה וַתִּפֹּ֨ל הַֽחֹומָ֜ה תַּחְתֶּ֗יהָ וַיַּ֨עַל הָעָ֤ם הָעִ֙ירָה֙ אִ֣ישׁ נֶגְדֹּ֔ו וַֽיִּלְכְּד֖וּ אֶת־הָעִֽיר׃

יהושע 6:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירע העם ויתקעו בשפרות ויהי כשמע העם את־קול השופר ויריעו העם תרועה גדולה ותפל החומה תחתיה ויעל העם העירה איש נגדו וילכדו את־העיר׃

יהושע 6:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וירע העם ויתקעו בשפרות ויהי כשמע העם את־קול השופר ויריעו העם תרועה גדולה ותפל החומה תחתיה ויעל העם העירה איש נגדו וילכדו את־העיר׃

יהושע 6:20 Hebrew Bible
וירע העם ויתקעו בשפרות ויהי כשמע העם את קול השופר ויריעו העם תרועה גדולה ותפל החומה תחתיה ויעל העם העירה איש נגדו וילכדו את העיר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the people shouted, and priests blew the trumpets; and when the people heard the sound of the trumpet, the people shouted with a great shout and the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight ahead, and they took the city.

King James Bible
So the people shouted when the priests blew with the trumpets: and it came to pass, when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city.

Holman Christian Standard Bible
So the people shouted, and the trumpets sounded. When they heard the blast of the trumpet, the people gave a great shout, and the wall collapsed. The people advanced into the city, each man straight ahead, and they captured the city.
Treasury of Scripture Knowledge

the wall

Joshua 6:5 And it shall come to pass, that when they make a long blast with …

2 Corinthians 10:4,5 (For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through …

Hebrews 11:30 By faith the walls of Jericho fell down, after they were compassed …

flat [heb] under it

Links
Joshua 6:20Joshua 6:20 NIVJoshua 6:20 NLTJoshua 6:20 ESVJoshua 6:20 NASBJoshua 6:20 KJVJoshua 6:20 Bible AppsJoshua 6:20 Biblia ParalelaJoshua 6:20 Chinese BibleJoshua 6:20 French BibleJoshua 6:20 German BibleBible Hub
Joshua 6:19
Top of Page
Top of Page