Joshua 3:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וְהָיָ֡ה
wə-hā-yāh
And it shall come to passConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
5117 [e]כְּנ֣וֹחַ
kə-nō-w-aḥ
as soon as shall restPrep-k | V-Qal-Inf
3709 [e]כַּפּ֣וֹת
kap-pō-wṯ
the solesN-fpc
7272 [e]רַגְלֵ֣י
raḡ-lê
of the feetN-fdc
3548 [e]הַכֹּהֲנִ֡ים
hak-kō-hă-nîm
of the priestsArt | N-mp
5375 [e]נֹשְׂאֵי֩
nō-śə-’ê
who bearV-Qal-Prtcpl-mpc
727 [e]אֲר֨וֹן
’ă-rō-wn
the arkN-csc
3068 [e]יְהוָ֜ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
136 [e]אֲד֤וֹן
’ă-ḏō-wn
the LordN-msc
3605 [e]כָּל־
kāl-
of allN-msc
776 [e]הָאָ֙רֶץ֙
hā-’ā-reṣ
the earthArt | N-fs
4325 [e]בְּמֵ֣י
bə-mê
in the watersPrep-b | N-mpc
3383 [e]הַיַּרְדֵּ֔ן
hay-yar-dên,
of the JordanArt | N-proper-fs
4325 [e]מֵ֤י
the watersN-mpc
3383 [e]הַיַּרְדֵּן֙
hay-yar-dên
of the JordanArt | N-proper-fs
3772 [e]יִכָּ֣רֵת֔וּן
yik-kā-rê-ṯūn,
[that] shall be cut offV-Nifal-Imperf-3mp | Pn
4325 [e]הַמַּ֥יִם
ham-ma-yim
the watersArt | N-mp
3381 [e]הַיֹּרְדִ֖ים
hay-yō-rə-ḏîm
that come downArt | V-Qal-Prtcpl-mp
4605 [e]מִלְמָ֑עְלָה
mil-mā-‘ə-lāh;
from upstreamPrep-m, Prep-l | Adv | 3fs
5975 [e]וְיַעַמְד֖וּ
wə-ya-‘am-ḏū
and they shall standConj-w | V-Qal-ConjImperf-3mp
5067 [e]נֵ֥ד
nêḏ
as heapN-ms
259 [e]אֶחָֽד׃
’e-ḥāḏ.
aNumber-ms

Hebrew Texts
יהושע 3:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֡ה כְּנֹ֣וחַ כַּפֹּ֣ות רַגְלֵ֣י הַכֹּהֲנִ֡ים נֹשְׂאֵי֩ אֲרֹ֨ון יְהוָ֜ה אֲדֹ֤ון כָּל־הָאָ֙רֶץ֙ בְּמֵ֣י הַיַּרְדֵּ֔ן מֵ֤י הַיַּרְדֵּן֙ יִכָּ֣רֵת֔וּן הַמַּ֥יִם הַיֹּרְדִ֖ים מִלְמָ֑עְלָה וְיַעַמְד֖וּ נֵ֥ד אֶחָֽד׃

יהושע 3:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יהוה אדון כל־הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד׃

יהושע 3:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יהוה אדון כל־הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד׃

יהושע 3:13 Hebrew Bible
והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יהוה אדון כל הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"It shall come about when the soles of the feet of the priests who carry the ark of the LORD, the Lord of all the earth, rest in the waters of the Jordan, the waters of the Jordan will be cut off, and the waters which are flowing down from above will stand in one heap."

King James Bible
And it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the priests that bear the ark of the LORD, the Lord of all the earth, shall rest in the waters of Jordan, that the waters of Jordan shall be cut off from the waters that come down from above; and they shall stand upon an heap.

Holman Christian Standard Bible
When the feet of the priests who carry the ark of the LORD, the Lord of all the earth, come to rest in the Jordan's waters, its waters will be cut off. The water flowing downstream will stand up in a mass."
Treasury of Scripture Knowledge

the soles

Joshua 3:15,16 And as they that bore the ark were come to Jordan, and the feet of …

of the Lord

Joshua 3:11 Behold, the ark of the covenant of the LORD of all the earth passes …

stand upon

Joshua 3:16 That the waters which came down from above stood and rose up on an …

Exodus 15:8 And with the blast of your nostrils the waters were gathered together, …

Psalm 33:7 He gathers the waters of the sea together as an heap: he lays up …

Psalm 78:13 He divided the sea, and caused them to pass through; and he made …

Psalm 114:3-5 The sea saw it, and fled: Jordan was driven back…

Habakkuk 3:15 You did walk through the sea with your horses, through the heap of great waters.

Links
Joshua 3:13Joshua 3:13 NIVJoshua 3:13 NLTJoshua 3:13 ESVJoshua 3:13 NASBJoshua 3:13 KJVJoshua 3:13 Bible AppsJoshua 3:13 Biblia ParalelaJoshua 3:13 Chinese BibleJoshua 3:13 French BibleJoshua 3:13 German BibleBible Hub
Joshua 3:12
Top of Page
Top of Page