Joshua 19:33
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֣י
way-hî
And beganConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1366 [e]גְבוּלָ֗ם
ḡə-ḇū-lām,
their border [enclosing the territory]N-msc | 3mp
2501 [e]מֵחֵ֨לֶף
mê-ḥê-lep̄
at HelephPrep-m | N-proper-fs
438 [e]מֵֽאֵל֜וֹן
mê-’ê-lō-wn
from the great treePrep-m | N-ms
6815 [e]בְּצַעֲנַנִּ֗ים
bə-ṣa-‘ă-nan-nîm,
in ZaanannimPrep-b | N-proper-fs
129 [e]וַאֲדָמִ֥י
wa-’ă-ḏā-mî
andN-proper
5346 [e]הַנֶּ֛קֶב
han-ne-qeḇ
Adami NekebConj-w | N-proper-fs
2995 [e]וְיַבְנְאֵ֖ל
wə-yaḇ-nə-’êl
and JabneelConj-w | N-proper-fs
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
as far asPrep
3946 [e]לַקּ֑וּם
laq-qūm;
LakkumN-proper-fs
1961 [e]וַיְהִ֥י
way-hî
andConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8444 [e]תֹצְאֹתָ֖יו
ṯō-ṣə-’ō-ṯāw
it endedN-fpc | 3ms
3383 [e]הַיַּרְדֵּֽן׃
hay-yar-dên.
at the JordanArt | N-proper-fs

Hebrew Texts
יהושע 19:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י גְבוּלָ֗ם מֵחֵ֨לֶף מֵֽאֵלֹ֜ון בְּצַעֲנַנִּ֗ים וַאֲדָמִ֥י הַנֶּ֛קֶב וְיַבְנְאֵ֖ל עַד־לַקּ֑וּם וַיְהִ֥י תֹצְאֹתָ֖יו הַיַּרְדֵּֽן׃

יהושע 19:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי גבולם מחלף מאלון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל עד־לקום ויהי תצאתיו הירדן׃

יהושע 19:33 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי גבולם מחלף מאלון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל עד־לקום ויהי תצאתיו הירדן׃

יהושע 19:33 Hebrew Bible
ויהי גבולם מחלף מאלון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל עד לקום ויהי תצאתיו הירדן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Their border was from Heleph, from the oak in Zaanannim and Adami-nekeb and Jabneel, as far as Lakkum, and it ended at the Jordan.

King James Bible
And their coast was from Heleph, from Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb, and Jabneel, unto Lakum; and the outgoings thereof were at Jordan:

Holman Christian Standard Bible
Their boundary went from Heleph and from the oak in Zaanannim, including Adami-nekeb and Jabneel, as far as Lakkum, and ended at the Jordan.
Treasury of Scripture Knowledge

Zaanannim

Judges 4:11 Now Heber the Kenite, which was of the children of Hobab the father …

Zaanaim

Links
Joshua 19:33Joshua 19:33 NIVJoshua 19:33 NLTJoshua 19:33 ESVJoshua 19:33 NASBJoshua 19:33 KJVJoshua 19:33 Bible AppsJoshua 19:33 Biblia ParalelaJoshua 19:33 Chinese BibleJoshua 19:33 French BibleJoshua 19:33 German BibleBible Hub
Joshua 19:32
Top of Page
Top of Page