Genesis 42:34
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וְ֠הָבִיאוּ
wə-hā-ḇî-’ū
And bringConj-w | V-Hifil-Imp-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
251 [e]אֲחִיכֶ֣ם
’ă-ḥî-ḵem
your brotherN-msc | 2mp
6996 [e]הַקָּטֹן֮
haq-qā-ṭōn
youngestArt | Adj-ms
413 [e]אֵלַי֒
’ê-lay
to mePrep | 1cs
3045 [e]וְאֵֽדְעָ֗ה
wə-’ê-ḏə-‘āh,
So I shall knowConj-w | V-Qal-ConjImperf.Cohort-1cs
3588 [e]כִּ֣י
thatConj
3808 [e]לֹ֤א
notAdv-NegPrt
7270 [e]מְרַגְּלִים֙
mə-rag-gə-lîm
spiesV-Piel-Prtcpl-mp
859 [e]אַתֶּ֔ם
’at-tem,
you [are]Pro-2mp
3588 [e]כִּ֥י
butConj
3651 [e]כֵנִ֖ים
ḵê-nîm
honestAdj-mp
859 [e]אַתֶּ֑ם
’at-tem;
[that] you [are]Pro-2mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
251 [e]אֲחִיכֶם֙
’ă-ḥî-ḵem
your brotherN-msc | 2mp
5414 [e]אֶתֵּ֣ן
’et-tên
I will grantV-Qal-Imperf-1cs
  לָכֶ֔ם
lā-ḵem,
to youPrep | 2mp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
776 [e]הָאָ֖רֶץ
hā-’ā-reṣ
in the landArt | N-fs
5503 [e]תִּסְחָֽרוּ׃
tis-ḥā-rū.
you may tradeV-Qal-Imperf-2mp

Hebrew Texts
בראשית 42:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠הָבִיאוּ אֶת־אֲחִיכֶ֣ם הַקָּטֹן֮ אֵלַי֒ וְאֵֽדְעָ֗ה כִּ֣י לֹ֤א מְרַגְּלִים֙ אַתֶּ֔ם כִּ֥י כֵנִ֖ים אַתֶּ֑ם אֶת־אֲחִיכֶם֙ אֶתֵּ֣ן לָכֶ֔ם וְאֶת־הָאָ֖רֶץ תִּסְחָֽרוּ׃

בראשית 42:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והביאו את־אחיכם הקטן אלי ואדעה כי לא מרגלים אתם כי כנים אתם את־אחיכם אתן לכם ואת־הארץ תסחרו׃

בראשית 42:34 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והביאו את־אחיכם הקטן אלי ואדעה כי לא מרגלים אתם כי כנים אתם את־אחיכם אתן לכם ואת־הארץ תסחרו׃

בראשית 42:34 Hebrew Bible
והביאו את אחיכם הקטן אלי ואדעה כי לא מרגלים אתם כי כנים אתם את אחיכם אתן לכם ואת הארץ תסחרו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'But bring your youngest brother to me that I may know that you are not spies, but honest men. I will give your brother to you, and you may trade in the land.'"

King James Bible
And bring your youngest brother unto me: then shall I know that ye are no spies, but that ye are true men: so will I deliver you your brother, and ye shall traffick in the land.

Holman Christian Standard Bible
Bring back your youngest brother to me, and I will know that you are not spies but honest men. I will then give your brother back to you, and you can trade in the country.'"
Treasury of Scripture Knowledge

traffick.

Genesis 34:10,21 And you shall dwell with us: and the land shall be before you; dwell …

1 Kings 10:15 Beside that he had of the merchants, and of the traffic of the spice …

Ezekiel 17:4 He cropped off the top of his young twigs, and carried it into a …

Links
Genesis 42:34Genesis 42:34 NIVGenesis 42:34 NLTGenesis 42:34 ESVGenesis 42:34 NASBGenesis 42:34 KJVGenesis 42:34 Bible AppsGenesis 42:34 Biblia ParalelaGenesis 42:34 Chinese BibleGenesis 42:34 French BibleGenesis 42:34 German BibleBible Hub
Genesis 42:33
Top of Page
Top of Page