Genesis 41:50
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3130 [e]וּלְיוֹסֵ֤ף
ū-lə-yō-w-sêp̄
And to JosephConj-w, Prep-l | N-proper-ms
3205 [e]יֻלַּד֙
yul-laḏ
were bornV-QalPass-Perf-3ms
8147 [e]שְׁנֵ֣י
šə-nê
twoNumber-mdc
1121 [e]בָנִ֔ים
ḇā-nîm,
sonsN-mp
2962 [e]בְּטֶ֥רֶם
bə-ṭe-rem
beforePrep-b | Adv
935 [e]תָּב֖וֹא
tā-ḇō-w
cameV-Qal-Imperf-3fs
8141 [e]שְׁנַ֣ת
šə-naṯ
the yearsN-fsc
7458 [e]הָרָעָ֑ב
hā-rā-‘āḇ;
of famineArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֤ר
’ă-šer
whomPro-r
3205 [e]יָֽלְדָה־
yā-lə-ḏāh-
boreV-Qal-Perf-3fs
  לּוֹ֙
lōw
to himPrep | 3ms
621 [e]אָֽסְנַ֔ת
’ā-sə-naṯ,
AsenathN-proper-fs
1323 [e]בַּת־
baṯ-
the daughterN-fsc
  פּ֥וֹטִי
pō-w-ṭî
of 
6319 [e]פֶ֖רַע
p̄e-ra‘
PotipheraN-proper-ms
3548 [e]כֹּהֵ֥ן
kō-hên
priestN-msc
204 [e]אֽוֹן׃
’ō-wn.
of OnN-proper-ms

Hebrew Texts
בראשית 41:50 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְיֹוסֵ֤ף יֻלַּד֙ שְׁנֵ֣י בָנִ֔ים בְּטֶ֥רֶם תָּבֹ֖וא שְׁנַ֣ת הָרָעָ֑ב אֲשֶׁ֤ר יָֽלְדָה־לֹּו֙ אָֽסְנַ֔ת בַּת־פֹּ֥וטִי פֶ֖רַע כֹּהֵ֥ן אֹֽון׃

בראשית 41:50 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה־לו אסנת בת־פוטי פרע כהן און׃

בראשית 41:50 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה־לו אסנת בת־פוטי פרע כהן און׃

בראשית 41:50 Hebrew Bible
וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן און׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now before the year of famine came, two sons were born to Joseph, whom Asenath, the daughter of Potiphera priest of On, bore to him.

King James Bible
And unto Joseph were born two sons before the years of famine came, which Asenath the daughter of Potipherah priest of On bare unto him.

Holman Christian Standard Bible
Two sons were born to Joseph before the years of famine arrived. Asenath daughter of Potiphera, priest at On, bore them to him.
Treasury of Scripture Knowledge

unto Joseph.

Genesis 46:20 And to Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, …

Genesis 48:5 And now your two sons, Ephraim and Manasseh, which were born to you …

Asenath.

Genesis 41:45 And Pharaoh called Joseph's name Zaphnathpaaneah; and he gave him …

Genesis 46:20 And to Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, …

priest. or, prince.

2 Samuel 8:18 And Benaiah the son of Jehoiada was over both the Cherethites and …

Links
Genesis 41:50Genesis 41:50 NIVGenesis 41:50 NLTGenesis 41:50 ESVGenesis 41:50 NASBGenesis 41:50 KJVGenesis 41:50 Bible AppsGenesis 41:50 Biblia ParalelaGenesis 41:50 Chinese BibleGenesis 41:50 French BibleGenesis 41:50 German BibleBible Hub
Genesis 41:49
Top of Page
Top of Page