Genesis 32:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1581 [e]גְּמַלִּ֧ים
gə-mal-lîm
CamelsN-cp
3243 [e]מֵינִיק֛וֹת
mê-nî-qō-wṯ
milkV-Hifil-Prtcpl-fp
1121 [e]וּבְנֵיהֶ֖ם
ū-ḇə-nê-hem
and with their coltsConj-w | N-mpc | 3mp
7970 [e]שְׁלֹשִׁ֑ים
šə-lō-šîm;
thirtyNumber-cp
6510 [e]פָּר֤וֹת
pā-rō-wṯ
cowsN-fp
705 [e]אַרְבָּעִים֙
’ar-bā-‘îm
fortyNumber-cp
6499 [e]וּפָרִ֣ים
ū-p̄ā-rîm
and bullsConj-w | N-mp
6235 [e]עֲשָׂרָ֔ה
‘ă-śā-rāh,
tenNumber-ms
860 [e]אֲתֹנֹ֣ת
’ă-ṯō-nōṯ
female donkeysN-fp
6242 [e]עֶשְׂרִ֔ים
‘eś-rîm,
twentyNumber-cp
5895 [e]וַעְיָרִ֖ם‪‬
wa‘-yā-rim
and male donkeysConj-w | N-mp
6235 [e]עֲשָׂרָֽה׃
‘ă-śā-rāh.
tenNumber-ms

Hebrew Texts
בראשית 32:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
גְּמַלִּ֧ים מֵינִיקֹ֛ות וּבְנֵיהֶ֖ם שְׁלֹשִׁ֑ים פָּרֹ֤ות אַרְבָּעִים֙ וּפָרִ֣ים עֲשָׂרָ֔ה אֲתֹנֹ֣ת עֶשְׂרִ֔ים וַעְיָרִ֖ם עֲשָׂרָֽה׃

בראשית 32:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
גמלים מיניקות ובניהם שלשים פרות ארבעים ופרים עשרה אתנת עשרים ועירם עשרה׃

בראשית 32:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
גמלים מיניקות ובניהם שלשים פרות ארבעים ופרים עשרה אתנת עשרים ועירם עשרה׃

בראשית 32:15 Hebrew Bible
גמלים מיניקות ובניהם שלשים פרות ארבעים ופרים עשרה אתנת עשרים ועירם עשרה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
thirty milking camels and their colts, forty cows and ten bulls, twenty female donkeys and ten male donkeys.

King James Bible
Thirty milch camels with their colts, forty kine, and ten bulls, twenty she asses, and ten foals.

Holman Christian Standard Bible
30 milk camels with their young, 40 cows, 10 bulls, 20 female donkeys, and 10 male donkeys.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Genesis 32:15Genesis 32:15 NIVGenesis 32:15 NLTGenesis 32:15 ESVGenesis 32:15 NASBGenesis 32:15 KJVGenesis 32:15 Bible AppsGenesis 32:15 Biblia ParalelaGenesis 32:15 Chinese BibleGenesis 32:15 French BibleGenesis 32:15 German BibleBible Hub
Genesis 32:14
Top of Page
Top of Page