Genesis 30:32
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5674 [e]אֶֽעֱבֹ֨ר
’e-‘ĕ-ḇōr
Let me passV-Qal-Imperf.h-1cs
3605 [e]בְּכָל־
bə-ḵāl
through allPrep-b | N-msc
6629 [e]צֹֽאנְךָ֜
ṣō-nə-ḵā
your flockN-fsc | 2ms
3117 [e]הַיּ֗וֹם
hay-yō-wm,
todayArt | N-ms
5493 [e]הָסֵ֨ר
hā-sêr
removingV-Hifil-InfAbs
8033 [e]מִשָּׁ֜ם
miš-šām
from therePrep-m | Adv
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
7716 [e]שֶׂ֣ה ׀
śeh
the sheepN-ms
5348 [e]נָקֹ֣ד
nā-qōḏ
speckledAdj-ms
2921 [e]וְטָל֗וּא
wə-ṭā-lū,
and spottedConj-w | V-Qal-QalPassPrtcpl-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
7716 [e]שֶׂה־
śeh-
theN-ms
2345 [e]חוּם֙
ḥūm
brown onesAdj-ms
3775 [e]בַּכְּשָׂבִ֔ים
bak-kə-śā-ḇîm,
among the lambsPrep-b, Art | N-mp
2921 [e]וְטָל֥וּא
wə-ṭā-lū
and the spottedConj-w | V-Qal-QalPassPrtcpl-ms
5348 [e]וְנָקֹ֖ד
wə-nā-qōḏ
and speckledConj-w | Adj-ms
5795 [e]בָּעִזִּ֑ים
bā-‘iz-zîm;
among the goatsPrep-b, Art | N-fp
1961 [e]וְהָיָ֖ה
wə-hā-yāh
and [these] shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
7939 [e]שְׂכָרִֽי׃
śə-ḵā-rî.
my wagesN-msc | 1cs

Hebrew Texts
בראשית 30:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֶֽעֱבֹ֨ר בְּכָל־צֹֽאנְךָ֜ הַיֹּ֗ום הָסֵ֨ר מִשָּׁ֜ם כָּל־שֶׂ֣ה ׀ נָקֹ֣ד וְטָל֗וּא וְכָל־שֶׂה־חוּם֙ בַּכְּשָׂבִ֔ים וְטָל֥וּא וְנָקֹ֖ד בָּעִזִּ֑ים וְהָיָ֖ה שְׂכָרִֽי׃

בראשית 30:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אעבר בכל־צאנך היום הסר משם כל־שה ׀ נקד וטלוא וכל־שה־חום בכשבים וטלוא ונקד בעזים והיה שכרי׃

בראשית 30:32 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אעבר בכל־צאנך היום הסר משם כל־שה ׀ נקד וטלוא וכל־שה־חום בכשבים וטלוא ונקד בעזים והיה שכרי׃

בראשית 30:32 Hebrew Bible
אעבר בכל צאנך היום הסר משם כל שה נקד וטלוא וכל שה חום בכשבים וטלוא ונקד בעזים והיה שכרי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
let me pass through your entire flock today, removing from there every speckled and spotted sheep and every black one among the lambs and the spotted and speckled among the goats; and such shall be my wages.

King James Bible
I will pass through all thy flock to day, removing from thence all the speckled and spotted cattle, and all the brown cattle among the sheep, and the spotted and speckled among the goats: and of such shall be my hire.

Holman Christian Standard Bible
Let me go through all your sheep today and remove every sheep that is speckled or spotted, every dark-colored sheep among the lambs, and the spotted and speckled among the female goats. Such will be my wages.
Treasury of Scripture Knowledge

of such.

Genesis 30:35 And he removed that day the he goats that were ringstraked and spotted, …

Genesis 31:8,10 If he said thus, The speckled shall be your wages; then all the cattle …

Links
Genesis 30:32Genesis 30:32 NIVGenesis 30:32 NLTGenesis 30:32 ESVGenesis 30:32 NASBGenesis 30:32 KJVGenesis 30:32 Bible AppsGenesis 30:32 Biblia ParalelaGenesis 30:32 Chinese BibleGenesis 30:32 French BibleGenesis 30:32 German BibleBible Hub
Genesis 30:31
Top of Page
Top of Page