Genesis 27:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7259 [e]וְרִבְקָ֣ה
wə-riḇ-qāh
Now RebekahConj-w | N-proper-fs
8085 [e]שֹׁמַ֔עַת
šō-ma-‘aṯ,
was listeningV-Qal-Prtcpl-fs
1696 [e]בְּדַבֵּ֣ר
bə-ḏab-bêr
when spokePrep-b | V-Piel-Inf
3327 [e]יִצְחָ֔ק
yiṣ-ḥāq,
IsaacN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
6215 [e]עֵשָׂ֖ו
‘ê-śāw
EsauN-proper-ms
1121 [e]בְּנ֑וֹ
bə-nōw;
his sonN-msc | 3ms
1980 [e]וַיֵּ֤לֶךְ
way-yê-leḵ
And wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
6215 [e]עֵשָׂו֙
‘ê-śāw
EsauN-proper-ms
7704 [e]הַשָּׂדֶ֔ה
haś-śā-ḏeh,
to the fieldArt | N-ms
6679 [e]לָצ֥וּד
lā-ṣūḏ
to huntPrep-l | V-Qal-Inf
6718 [e]צַ֖יִד
ṣa-yiḏ
gameN-ms
935 [e]לְהָבִֽיא׃
lə-hā-ḇî.
and to bring [it]Prep-l | V-Hifil-Inf

Hebrew Texts
בראשית 27:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרִבְקָ֣ה שֹׁמַ֔עַת בְּדַבֵּ֣ר יִצְחָ֔ק אֶל־עֵשָׂ֖ו בְּנֹ֑ו וַיֵּ֤לֶךְ עֵשָׂו֙ הַשָּׂדֶ֔ה לָצ֥וּד צַ֖יִד לְהָבִֽיא׃

בראשית 27:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ורבקה שמעת בדבר יצחק אל־עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא׃

בראשית 27:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ורבקה שמעת בדבר יצחק אל־עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא׃

בראשית 27:5 Hebrew Bible
ורבקה שמעת בדבר יצחק אל עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Rebekah was listening while Isaac spoke to his son Esau. So when Esau went to the field to hunt for game to bring home,

King James Bible
And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son. And Esau went to the field to hunt for venison, and to bring it.

Holman Christian Standard Bible
Now Rebekah was listening to what Isaac said to his son Esau. So while Esau went to the field to hunt some game to bring in,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Genesis 27:5Genesis 27:5 NIVGenesis 27:5 NLTGenesis 27:5 ESVGenesis 27:5 NASBGenesis 27:5 KJVGenesis 27:5 Bible AppsGenesis 27:5 Biblia ParalelaGenesis 27:5 Chinese BibleGenesis 27:5 French BibleGenesis 27:5 German BibleBible Hub
Genesis 27:4
Top of Page
Top of Page