Ezra 4:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3705 [e]כְּעַן֙
kə-‘an
NowAdv
7761 [e]שִׂ֣ימוּ
śî-mū
giveV-Qal-Imp-mp
2942 [e]טְּעֵ֔ם
ṭə-‘êm,
the commandN-ms
989 [e]לְבַטָּלָ֖א
lə-ḇaṭ-ṭā-lā
to make ceasePrep-l | V-Piel-Inf
1400 [e]גֻּבְרַיָּ֣א
guḇ-ray-yā
menN-mpd
479 [e]אִלֵּ֑ךְ
’il-lêḵ;
thesePro-cp
7149 [e]וְקִרְיְתָ֥א
wə-qir-yə-ṯā
that cityConj-w | N-fsd
1791 [e]דָךְ֙
ḏāḵ
thisPro-fs
3809 [e]לָ֣א
notAdv-NegPrt
1124 [e]תִתְבְּנֵ֔א
ṯiṯ-bə-nê,
may be builtV-Hitpael-Imperf-3fs
5705 [e]עַד־
‘aḏ-
untilPrep
4481 [e]מִנִּ֖י
min-nî
by mePrep | 1cs
2941 [e]טַעְמָ֥א
ṭa‘-mā
command theN-msd
7761 [e]יִתְּשָֽׂם׃
yit-tə-śām.
is givenV-Hitpael-Imperf-3ms

Hebrew Texts
עזרא 4:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כְּעַן֙ שִׂ֣ימוּ טְּעֵ֔ם לְבַטָּלָ֖א גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֑ךְ וְקִרְיְתָ֥א דָךְ֙ לָ֣א תִתְבְּנֵ֔א עַד־מִנִּ֖י טַעְמָ֥א יִתְּשָֽׂם׃

עזרא 4:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כען שימו טעם לבטלא גבריא אלך וקריתא דך לא תתבנא עד־מני טעמא יתשם׃

עזרא 4:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כען שימו טעם לבטלא גבריא אלך וקריתא דך לא תתבנא עד־מני טעמא יתשם׃

עזרא 4:21 Hebrew Bible
כען שימו טעם לבטלא גבריא אלך וקריתא דך לא תתבנא עד מני טעמא יתשם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"So, now issue a decree to make these men stop work, that this city may not be rebuilt until a decree is issued by me.

King James Bible
Give ye now commandment to cause these men to cease, and that this city be not builded, until another commandment shall be given from me.

Holman Christian Standard Bible
Therefore, issue an order for these men to stop, so that this city will not be rebuilt until a further decree has been pronounced by me.
Treasury of Scripture Knowledge

Give ye, etc. Chal. Make a decree

Ezra 4:19 And I commanded, and search has been made, and it is found that this …

Links
Ezra 4:21Ezra 4:21 NIVEzra 4:21 NLTEzra 4:21 ESVEzra 4:21 NASBEzra 4:21 KJVEzra 4:21 Bible AppsEzra 4:21 Biblia ParalelaEzra 4:21 Chinese BibleEzra 4:21 French BibleEzra 4:21 German BibleBible Hub
Ezra 4:20
Top of Page
Top of Page