Exodus 36:30
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וְהָיוּ֙
wə-hā-yū
So there wereConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
8083 [e]שְׁמֹנָ֣ה
šə-mō-nāh
eightNumber-ms
7175 [e]קְרָשִׁ֔ים
qə-rā-šîm,
boardsN-mp
134 [e]וְאַדְנֵיהֶ֣ם
wə-’aḏ-nê-hem
and their socketsConj-w | N-mpc | 3mp
3701 [e]כֶּ֔סֶף
ke-sep̄,
silverN-ms
8337 [e]שִׁשָּׁ֥ה
šiš-šāh
sixNumber-ms
6240 [e]עָשָׂ֖ר
‘ā-śār
[and] tenNumber-ms
134 [e]אֲדָנִ֑ים
’ă-ḏā-nîm;
socketsN-mp
8147 [e]שְׁנֵ֤י
šə-nê
of twoNumber-mdc
134 [e]אֲדָנִים֙
’ă-ḏā-nîm
socketsN-mp
8147 [e]שְׁנֵ֣י
šə-nê
twoNumber-mdc
134 [e]אֲדָנִ֔ים
’ă-ḏā-nîm,
socketsN-mp
8478 [e]תַּ֖חַת
ta-ḥaṯ
underPrep
7175 [e]הַקֶּ֥רֶשׁ
haq-qe-reš
the boardsArt | N-ms
259 [e]הָאֶחָֽד׃
hā-’e-ḥāḏ.
oneArt | Number-ms

Hebrew Texts
שמות 36:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיוּ֙ שְׁמֹנָ֣ה קְרָשִׁ֔ים וְאַדְנֵיהֶ֣ם כֶּ֔סֶף שִׁשָּׁ֥ה עָשָׂ֖ר אֲדָנִ֑ים שְׁנֵ֤י אֲדָנִים֙ שְׁנֵ֣י אֲדָנִ֔ים תַּ֖חַת הַקֶּ֥רֶשׁ הָאֶחָֽד׃

שמות 36:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד׃

שמות 36:30 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד׃

שמות 36:30 Hebrew Bible
והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
There were eight boards with their sockets of silver, sixteen sockets, two under every board.

King James Bible
And there were eight boards; and their sockets were sixteen sockets of silver, under every board two sockets.

Holman Christian Standard Bible
So there were eight planks with their 16 silver bases, two bases under each one.
Treasury of Scripture Knowledge

under every board two sockets. Heb. two sockets, two sockets, under one board

Exodus 26:25 And they shall be eight boards, and their sockets of silver, sixteen …

Links
Exodus 36:30Exodus 36:30 NIVExodus 36:30 NLTExodus 36:30 ESVExodus 36:30 NASBExodus 36:30 KJVExodus 36:30 Bible AppsExodus 36:30 Biblia ParalelaExodus 36:30 Chinese BibleExodus 36:30 French BibleExodus 36:30 German BibleBible Hub
Exodus 36:29
Top of Page
Top of Page