Deuteronomy 5:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַתֹּאמְר֗וּ
wat-tō-mə-rū,
and you saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-2mp
2005 [e]הֵ֣ן
hên
surelyInterjection
7200 [e]הֶרְאָ֜נוּ
her-’ā-nū
has shown usV-Hifil-Perf-3ms | 1cp
3068 [e]יְהוָ֤ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵ֙ינוּ֙
’ĕ-lō-hê-nū
our GodN-mpc | 1cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3519 [e]כְּבֹד֣וֹ
kə-ḇō-ḏōw
His gloryN-msc | 3ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
1433 [e]גָּדְל֔וֹ
gā-ḏə-lōw,
His greatnessN-msc | 3ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
6963 [e]קֹל֥וֹ
qō-lōw
His voiceN-msc | 3ms
8085 [e]שָׁמַ֖עְנוּ
šā-ma‘-nū
we have heardV-Qal-Perf-1cp
8432 [e]מִתּ֣וֹךְ
mit-tō-wḵ
from the midstPrep-m | N-msc
784 [e]הָאֵ֑שׁ
hā-’êš;
of the fireArt | N-cs
3117 [e]הַיּ֤וֹם
hay-yō-wm
dayArt | N-ms
2088 [e]הַזֶּה֙
haz-zeh
thisArt | Pro-ms
7200 [e]רָאִ֔ינוּ
rā-’î-nū,
we have seenV-Qal-Perf-1cp
3588 [e]כִּֽי־
kî-
thatConj
1696 [e]יְדַבֵּ֧ר
yə-ḏab-bêr
speaksV-Piel-Imperf-3ms
430 [e]אֱלֹהִ֛ים
’ĕ-lō-hîm
GodN-mp
854 [e]אֶת־
’eṯ-
withPrep
120 [e]הָֽאָדָ֖ם
hā-’ā-ḏām
manArt | N-ms
2425 [e]וָחָֽי׃
wā-ḥāy.
and yet he [still] livesConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms

Hebrew Texts
דברים 5:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּאמְר֗וּ הֵ֣ן הֶרְאָ֜נוּ יְהוָ֤ה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙ אֶת־כְּבֹדֹ֣ו וְאֶת־גָּדְלֹ֔ו וְאֶת־קֹלֹ֥ו שָׁמַ֖עְנוּ מִתֹּ֣וךְ הָאֵ֑שׁ הַיֹּ֤ום הַזֶּה֙ רָאִ֔ינוּ כִּֽי־יְדַבֵּ֧ר אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָֽאָדָ֖ם וָחָֽי׃

דברים 5:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את־כבדו ואת־גדלו ואת־קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי־ידבר אלהים את־האדם וחי׃

דברים 5:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את־כבדו ואת־גדלו ואת־קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי־ידבר אלהים את־האדם וחי׃

דברים 5:24 Hebrew Bible
ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את כבדו ואת גדלו ואת קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You said, 'Behold, the LORD our God has shown us His glory and His greatness, and we have heard His voice from the midst of the fire; we have seen today that God speaks with man, yet he lives.

King James Bible
And ye said, Behold, the LORD our God hath shewed us his glory and his greatness, and we have heard his voice out of the midst of the fire: we have seen this day that God doth talk with man, and he liveth.

Holman Christian Standard Bible
You said, 'Look, the LORD our God has shown us His glory and greatness, and we have heard His voice from the fire. Today we have seen that God speaks with a person, yet he still lives.
Treasury of Scripture Knowledge

we have heard

Deuteronomy 5:4,5 The LORD talked with you face to face in the mount out of the middle …

Exodus 19:19 And when the voice of the trumpet sounded long, and waxed louder …

he liveth

Deuteronomy 4:33 Did ever people hear the voice of God speaking out of the middle …

Genesis 32:30 And Jacob called the name of the place Peniel: for I have seen God …

Exodus 33:20 And he said, You can not see my face: for there shall no man see me, and live.

Judges 13:22 And Manoah said to his wife, We shall surely die, because we have seen God.

Links
Deuteronomy 5:24Deuteronomy 5:24 NIVDeuteronomy 5:24 NLTDeuteronomy 5:24 ESVDeuteronomy 5:24 NASBDeuteronomy 5:24 KJVDeuteronomy 5:24 Bible AppsDeuteronomy 5:24 Biblia ParalelaDeuteronomy 5:24 Chinese BibleDeuteronomy 5:24 French BibleDeuteronomy 5:24 German BibleBible Hub
Deuteronomy 5:23
Top of Page
Top of Page