Deuteronomy 25:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
518 [e]וְאִם־
wə-’im-
But ifConj-w | Conj
3808 [e]לֹ֤א
notAdv-NegPrt
2654 [e]יַחְפֹּץ֙
yaḥ-pōṣ
does wantV-Qal-Imperf-3ms
376 [e]הָאִ֔ישׁ
hā-’îš,
the manArt | N-ms
3947 [e]לָקַ֖חַת
lā-qa-ḥaṯ
to takePrep-l | V-Qal-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
2994 [e]יְבִמְתּ֑וֹ
yə-ḇim-tōw;
his brother's widowN-fsc | 3ms
5927 [e]וְעָלְתָה֩
wə-‘ā-lə-ṯāh
then let go upConj-w | V-Qal-ConjPerf-3fs
2994 [e]יְבִמְתּ֨וֹ
yə-ḇim-tōw
his brother's widowN-fsc | 3ms
8179 [e]הַשַּׁ֜עְרָה
haš-ša‘-rāh
to the gateArt | N-ms | 3fs
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
2205 [e]הַזְּקֵנִ֗ים
haz-zə-qê-nîm,
the eldersArt | Adj-mp
559 [e]וְאָֽמְרָה֙
wə-’ā-mə-rāh
and sayConj-w | V-Qal-ConjPerf-3fs
3985 [e]מֵאֵ֨ין
mê-’ên
refusesV-Piel-Perf-3ms
2993 [e]יְבָמִ֜י
yə-ḇā-mî
My husband's brotherV-Piel-Inf | 1cs
6965 [e]לְהָקִ֨ים
lə-hā-qîm
to raise upPrep-l | V-Hifil-Inf
251 [e]לְאָחִ֥יו
lə-’ā-ḥîw
to his brotherPrep-l | N-msc | 3ms
8034 [e]שֵׁם֙
šêm
a nameN-ms
3478 [e]בְּיִשְׂרָאֵ֔ל
bə-yiś-rā-’êl,
in IsraelPrep-b | N-proper-ms
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
14 [e]אָבָ֖ה
’ā-ḇāh
he willV-Qal-Perf-3ms
2992 [e]יַבְּמִֽי׃
yab-bə-mî.
perform the duty of my brother-in-lawV-Piel-Inf | 1cs

Hebrew Texts
דברים 25:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־לֹ֤א יַחְפֹּץ֙ הָאִ֔ישׁ לָקַ֖חַת אֶת־יְבִמְתֹּ֑ו וְעָלְתָה֩ יְבִמְתֹּ֨ו הַשַּׁ֜עְרָה אֶל־הַזְּקֵנִ֗ים וְאָֽמְרָה֙ מֵאֵ֨ין יְבָמִ֜י לְהָקִ֨ים לְאָחִ֥יו שֵׁם֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל לֹ֥א אָבָ֖ה יַבְּמִֽי׃

דברים 25:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־לא יחפץ האיש לקחת את־יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל־הזקנים ואמרה מאין יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי׃

דברים 25:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואם־לא יחפץ האיש לקחת את־יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל־הזקנים ואמרה מאין יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי׃

דברים 25:7 Hebrew Bible
ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But if the man does not desire to take his brother's wife, then his brother's wife shall go up to the gate to the elders and say, 'My husband's brother refuses to establish a name for his brother in Israel; he is not willing to perform the duty of a husband's brother to me.'

King James Bible
And if the man like not to take his brother's wife, then let his brother's wife go up to the gate unto the elders, and say, My husband's brother refuseth to raise up unto his brother a name in Israel, he will not perform the duty of my husband's brother.

Holman Christian Standard Bible
But if the man doesn't want to marry his sister-in-law, she must go to the elders at the city gate and say, 'My brother-in-law refuses to preserve his brother's name in Israel. He isn't willing to perform the duty of a brother-in-law for me.'
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Deuteronomy 25:7Deuteronomy 25:7 NIVDeuteronomy 25:7 NLTDeuteronomy 25:7 ESVDeuteronomy 25:7 NASBDeuteronomy 25:7 KJVDeuteronomy 25:7 Bible AppsDeuteronomy 25:7 Biblia ParalelaDeuteronomy 25:7 Chinese BibleDeuteronomy 25:7 French BibleDeuteronomy 25:7 German BibleBible Hub
Deuteronomy 25:6
Top of Page
Top of Page