Deuteronomy 14:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וְנָתַתָּ֖ה
wə-nā-ṯat-tāh
Then you shall exchange [it]Conj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
3701 [e]בַּכָּ֑סֶף
bak-kā-sep̄;
for moneyPrep-b, Art | N-ms
6887 [e]וְצַרְתָּ֤
wə-ṣar-tā
and takeConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
3701 [e]הַכֶּ֙סֶף֙
hak-ke-sep̄
the moneyArt | N-ms
3027 [e]בְּיָ֣דְךָ֔
bə-yā-ḏə-ḵā,
in your handPrep-b | N-fsc | 2ms
1980 [e]וְהָֽלַכְתָּ֙
wə-hā-laḵ-tā
and goConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
4725 [e]הַמָּק֔וֹם
ham-mā-qō-wm,
the placeArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whichPro-r
977 [e]יִבְחַ֛ר
yiḇ-ḥar
choosesV-Qal-Imperf-3ms
3068 [e]יְהוָ֥ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֶ֖יךָ
’ĕ-lō-he-ḵā
your GodN-mpc | 2ms
  בּֽוֹ׃
bōw.
inPrep | 3ms

Hebrew Texts
דברים 14:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַתָּ֖ה בַּכָּ֑סֶף וְצַרְתָּ֤ הַכֶּ֙סֶף֙ בְּיָ֣דְךָ֔ וְהָֽלַכְתָּ֙ אֶל־הַמָּקֹ֔ום אֲשֶׁ֥ר יִבְחַ֛ר יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ בֹּֽו׃

דברים 14:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל־המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו׃

דברים 14:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל־המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו׃

דברים 14:25 Hebrew Bible
ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
then you shall exchange it for money, and bind the money in your hand and go to the place which the LORD your God chooses.

King James Bible
Then shalt thou turn it into money, and bind up the money in thine hand, and shalt go unto the place which the LORD thy God shall choose:

Holman Christian Standard Bible
then exchange it for money, take the money in your hand, and go to the place the LORD your God chooses.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Deuteronomy 14:25Deuteronomy 14:25 NIVDeuteronomy 14:25 NLTDeuteronomy 14:25 ESVDeuteronomy 14:25 NASBDeuteronomy 14:25 KJVDeuteronomy 14:25 Bible AppsDeuteronomy 14:25 Biblia ParalelaDeuteronomy 14:25 Chinese BibleDeuteronomy 14:25 French BibleDeuteronomy 14:25 German BibleBible Hub
Deuteronomy 14:24
Top of Page
Top of Page