Daniel 3:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6032 [e]עֲנ֗וֹ
‘ă-nōw,
answeredV-Qal-Perf-3mp
7715 [e]שַׁדְרַ֤ךְ
šaḏ-raḵ
ShadrachN-proper-ms
4336 [e]מֵישַׁךְ֙
mê-šaḵ
MeshachN-proper-ms
  וַעֲבֵ֣ד
wa-‘ă-ḇêḏ
and 
5665 [e]נְג֔וֹ
nə-ḡōw,
Abed-negoConj-w | N-proper-ms
560 [e]וְאָמְרִ֖ין
wə-’ā-mə-rîn
and saidConj-w | V-Qal-Prtcpl-mp
4430 [e]לְמַלְכָּ֑א
lə-mal-kā;
to king thePrep-l | N-msd
5020 [e]נְבֽוּכַדְנֶצַּ֔ר
nə-ḇū-ḵaḏ-neṣ-ṣar,
NebuchadnezzarN-proper-ms
3809 [e]לָֽא־
lā-
noAdv-NegPrt
2818 [e]חַשְׁחִ֨ין
ḥaš-ḥîn
have needV-Qal-Prtcpl-mp
586 [e]אֲנַ֧חְנָה
’ă-naḥ-nāh
wePro-1cp
5922 [e]עַל־
‘al-
inPrep
1836 [e]דְּנָ֛ה
də-nāh
thisPro-ms
6600 [e]פִּתְגָ֖ם
piṯ-ḡām
matterN-ms
8421 [e]לַהֲתָבוּתָֽךְ׃
la-hă-ṯā-ḇū-ṯāḵ.
to answer youPrep-l | V-Hifil-Inf | 2ms

Hebrew Texts
דניאל 3:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֲנֹ֗ו שַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד נְגֹ֔ו וְאָמְרִ֖ין לְמַלְכָּ֑א נְבֽוּכַדְנֶצַּ֔ר לָֽא־חַשְׁחִ֨ין אֲנַ֧חְנָה עַל־דְּנָ֛ה פִּתְגָ֖ם לַהֲתָבוּתָֽךְ׃

דניאל 3:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ענו שדרך מישך ועבד נגו ואמרין למלכא נבוכדנצר לא־חשחין אנחנה על־דנה פתגם להתבותך׃

דניאל 3:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ענו שדרך מישך ועבד נגו ואמרין למלכא נבוכדנצר לא־חשחין אנחנה על־דנה פתגם להתבותך׃

דניאל 3:16 Hebrew Bible
ענו שדרך מישך ועבד נגו ואמרין למלכא נבוכדנצר לא חשחין אנחנה על דנה פתגם להתבותך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Shadrach, Meshach and Abed-nego replied to the king, "O Nebuchadnezzar, we do not need to give you an answer concerning this matter.

King James Bible
Shadrach, Meshach, and Abednego, answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter.

Holman Christian Standard Bible
Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, "Nebuchadnezzar, we don't need to give you an answer to this question.
Treasury of Scripture Knowledge

no references listed for this verse

Links
Daniel 3:16Daniel 3:16 NIVDaniel 3:16 NLTDaniel 3:16 ESVDaniel 3:16 NASBDaniel 3:16 KJVDaniel 3:16 Bible AppsDaniel 3:16 Biblia ParalelaDaniel 3:16 Chinese BibleDaniel 3:16 French BibleDaniel 3:16 German BibleBible Hub
Daniel 3:15
Top of Page
Top of Page