Daniel 2:41
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1768 [e]וְדִֽי־
wə-ḏî-
And WhereasConj-w | Pro-r
2370 [e]חֲזַ֜יְתָה
ḥă-zay-ṯāh
you sawV-Qal-Perf-2ms
7271 [e]רַגְלַיָּ֣א
raḡ-lay-yā
feet theN-fpd
677 [e]וְאֶצְבְּעָתָ֗א
wə-’eṣ-bə-‘ā-ṯā,
and toesConj-w | N-fpd
  [מנהון]
[min-nə-hō-wn
-Preposition :: third person masculine plural Prep | 3mp
 
ḵ]
 
4481 [e](מִנְּהֵ֞ן‪‬)
(min-nə-hên
partlyPrep | 3fp
 
q)
 
2635 [e]חֲסַ֤ף
ḥă-sap̄
clayN-ms
1768 [e]דִּֽי־
dî-
ofPro-r
6353 [e]פֶחָר֙
p̄e-ḥār
potterN-ms
  [ומנהון]
[ū-min-nə-hō-wn
-Conjunctive waw :: Preposition :: third person masculine plural Conj-w | Prep | 3mp
 
ḵ]
 
4480 [e](וּמִנְּהֵ֣ין)
(ū-min-nə-hên
and partly ofConj-w | Prep | 3fp
 
q)
 
6523 [e]פַּרְזֶ֔ל
par-zel,
ironN-ms
4437 [e]מַלְכ֤וּ
mal-ḵū
the kingdomN-fs
6386 [e]פְלִיגָה֙
p̄ə-lî-ḡāh
dividedV-Qal-QalPassPrtcpl-fs
1934 [e]תֶּהֱוֵ֔ה
te-hĕ-wêh,
shall beV-Qal-Imperf-3fs
4481 [e]וּמִן־
ū-min-
and yetConj-w | Prep
5326 [e]נִצְבְּתָ֥א
niṣ-bə-ṯā
strength of theN-fsd
1768 [e]דִ֥י
ḏî
ofPro-r
6523 [e]פַרְזְלָ֖א
p̄ar-zə-lā
iron theN-msd
1934 [e]לֶֽהֱוֵא־
le-hĕ-wê-
shall beV-Qal-Imperf-3ms
  בַ֑הּ
ḇah;
in itPrep | 3fs
3606 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
6903 [e]קֳבֵל֙
qo-ḇêl
according toPrep
1768 [e]דִּ֣י
just asPro-r
2370 [e]חֲזַ֔יְתָה
ḥă-zay-ṯāh,
you sawV-Qal-Perf-2ms
6523 [e]פַּ֨רְזְלָ֔א
par-zə-lā,
iron theN-msd
6151 [e]מְעָרַ֖ב
mə-‘ā-raḇ
mixedV-Piel-QalPassPrtcpl-ms
2635 [e]בַּחֲסַ֥ף
ba-ḥă-sap̄
with clayPrep-b | N-msc
2917 [e]טִינָֽא׃
ṭî-nā.
ceramicN-msdHebrew Texts
דניאל 2:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְדִֽי־חֲזַ֜יְתָה רַגְלַיָּ֣א וְאֶצְבְּעָתָ֗א [מִנְּהֹון כ] (מִנְּהֵ֞ן ק) חֲסַ֤ף דִּֽי־פֶחָר֙ [וּמִנְּהֹון כ] (וּמִנְּהֵ֣ין ק) פַּרְזֶ֔ל מַלְכ֤וּ פְלִיגָה֙ תֶּהֱוֵ֔ה וּמִן־נִצְבְּתָ֥א דִ֥י פַרְזְלָ֖א לֶֽהֱוֵא־בַ֑הּ כָּל־קֳבֵל֙ דִּ֣י חֲזַ֔יְתָה פַּ֨רְזְלָ֔א מְעָרַ֖ב בַּחֲסַ֥ף טִינָֽא׃

דניאל 2:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודי־חזיתה רגליא ואצבעתא [מנהון כ] (מנהן ק) חסף די־פחר [ומנהון כ] (ומנהין ק) פרזל מלכו פליגה תהוה ומן־נצבתא די פרזלא להוא־בה כל־קבל די חזיתה פרזלא מערב בחסף טינא׃

דניאל 2:41 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ודי־חזיתה רגליא ואצבעתא [מנהון כ] (מנהן ק) חסף די־פחר [ומנהון כ] (ומנהין ק) פרזל מלכו פליגה תהוה ומן־נצבתא די פרזלא להוא־בה כל־קבל די חזיתה פרזלא מערב בחסף טינא׃

דניאל 2:41 Hebrew Bible
ודי חזיתה רגליא ואצבעתא מנהון חסף די פחר ומנהון פרזל מלכו פליגה תהוה ומן נצבתא די פרזלא להוא בה כל קבל די חזיתה פרזלא מערב בחסף טינא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"In that you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, it will be a divided kingdom; but it will have in it the toughness of iron, inasmuch as you saw the iron mixed with common clay.

King James Bible
And whereas thou sawest the feet and toes, part of potters' clay, and part of iron, the kingdom shall be divided; but there shall be in it of the strength of the iron, forasmuch as thou sawest the iron mixed with miry clay.

Holman Christian Standard Bible
You saw the feet and toes, partly of a potter's fired clay and partly of iron--it will be a divided kingdom, though some of the strength of iron will be in it. You saw the iron mixed with clay,
Treasury of Scripture Knowledge

the feet.

Daniel 2:33-35 His legs of iron, his feet part of iron and part of clay…

Daniel 7:7,24 After this I saw in the night visions, and behold a fourth beast, …

Revelation 12:3 And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red …

Revelation 13:1 And I stood on the sand of the sea, and saw a beast rise up out of …

Revelation 17:12 And the ten horns which you saw are ten kings, which have received …

Links
Daniel 2:41Daniel 2:41 NIVDaniel 2:41 NLTDaniel 2:41 ESVDaniel 2:41 NASBDaniel 2:41 KJVDaniel 2:41 Bible AppsDaniel 2:41 Biblia ParalelaDaniel 2:41 Chinese BibleDaniel 2:41 French BibleDaniel 2:41 German BibleBible Hub
Daniel 2:40
Top of Page
Top of Page