Daniel 2:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6032 [e]עָנֵ֤ה
‘ā-nêh
AnsweredV-Qal-Prtcpl-ms
4430 [e]מַלְכָּא֙
mal-kā
king theN-msd
560 [e]וְאָמַ֣ר
wə-’ā-mar
and saidConj-w | V-Qal-Prtcpl-ms
1841 [e]לְדָנִיֵּ֔אל
lə-ḏā-nî-yêl,
to DanielPrep-l | N-proper-ms
1768 [e]דִּ֥י
whosePro-r
8036 [e]שְׁמֵ֖הּ
šə-mêh
name [was]N-msc | 3ms
1096 [e]בֵּלְטְשַׁאצַּ֑ר
bê-lə-ṭə-šaṣ-ṣar;
BelteshazzarN-proper-ms
  [האיתיך]
[ha-’î-ṯa-yiḵ
AreAdverb :: second person masculine singular Adv | 2ms
 
ḵ]
 
383 [e](הַֽאִיתָ֣ךְ)
(ha-’î-ṯāḵ
Are [you]Adv | 2ms
 
q)
 
3546 [e]כָּהֵ֗ל
kā-hêl,
ableV-Qal-Prtcpl-ms
3046 [e]לְהוֹדָעֻתַ֛נִי
lə-hō-w-ḏā-‘u-ṯa-nî
to make known to mePrep-l | V-Hifil-Inf | 1cs
2493 [e]חֶלְמָ֥א
ḥel-mā
dream theN-msd
1768 [e]דִֽי־
ḏî-
whichPro-r
2370 [e]חֲזֵ֖ית
ḥă-zêṯ
I have seenV-Qal-Perf-1cs
6591 [e]וּפִשְׁרֵֽהּ׃
ū-p̄iš-rêh.
and its interpretationConj-w | N-msc | 3ms

Hebrew Texts
דניאל 2:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עָנֵ֤ה מַלְכָּא֙ וְאָמַ֣ר לְדָנִיֵּ֔אל דִּ֥י שְׁמֵ֖הּ בֵּלְטְשַׁאצַּ֑ר [הַאִיתַיִךְ כ] (הַֽאִיתָ֣ךְ ק) כָּהֵ֗ל לְהֹודָעֻתַ֛נִי חֶלְמָ֥א דִֽי־חֲזֵ֖ית וּפִשְׁרֵֽהּ׃

דניאל 2:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ענה מלכא ואמר לדניאל די שמה בלטשאצר [האיתיך כ] (האיתך ק) כהל להודעתני חלמא די־חזית ופשרה׃

דניאל 2:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ענה מלכא ואמר לדניאל די שמה בלטשאצר [האיתיך כ] (האיתך ק) כהל להודעתני חלמא די־חזית ופשרה׃

דניאל 2:26 Hebrew Bible
ענה מלכא ואמר לדניאל די שמה בלטשאצר האיתיך כהל להודעתני חלמא די חזית ופשרה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The king said to Daniel, whose name was Belteshazzar, "Are you able to make known to me the dream which I have seen and its interpretation?"

King James Bible
The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, Art thou able to make known unto me the dream which I have seen, and the interpretation thereof?

Holman Christian Standard Bible
The king said in reply to Daniel, whose name was Belteshazzar, "Are you able to tell me the dream I had and its interpretation?"
Treasury of Scripture Knowledge

Daniel.

Daniel 1:7 To whom the prince of the eunuchs gave names: for he gave to Daniel …

Daniel 4:8,19 But at the last Daniel came in before me, whose name was Belteshazzar, …

Daniel 5:12 For as much as an excellent spirit, and knowledge, and understanding, …

Art.

Daniel 2:3-7 And the king said to them, I have dreamed a dream, and my spirit …

Daniel 4:18 This dream I king Nebuchadnezzar have seen. Now you, O Belteshazzar, …

Daniel 5:16 And I have heard of you, that you can make interpretations, and dissolve …

Genesis 41:15 And Pharaoh said to Joseph, I have dreamed a dream, and there is …

1 Samuel 17:33 And Saul said to David, You are not able to go against this Philistine …

Links
Daniel 2:26Daniel 2:26 NIVDaniel 2:26 NLTDaniel 2:26 ESVDaniel 2:26 NASBDaniel 2:26 KJVDaniel 2:26 Bible AppsDaniel 2:26 Biblia ParalelaDaniel 2:26 Chinese BibleDaniel 2:26 French BibleDaniel 2:26 German BibleBible Hub
Daniel 2:25
Top of Page
Top of Page