Acts 3:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
AndConj
1907 [e]ἐπεῖχεν
epeichen
he began to give heedV-IIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to them,PPro-DM3P
4328 [e]προσδοκῶν
prosdokōn
expectingV-PPA-NMS
5100 [e]τι
ti
somethingIPro-ANS
3844 [e]παρ’
par’
fromPrep
846 [e]αὐτῶν
autōn
themPPro-GM3P
2983 [e]λαβεῖν.
labein
to receive.V-ANAGreek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 3:5 Greek NT: Nestle 1904
ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ’ αὐτῶν λαβεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ' αὐτῶν λαβεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ' αὐτῶν λαβεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς, προσδοκῶν τι παρ’ αὐτῶν λαβεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ’ αὐτῶν λαβεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ’ αὐτῶν λαβεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς, προσδοκῶν τι παρ’ αὐτῶν λαβεῖν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ' αὐτῶν λαβεῖν

Acts 3:5 Hebrew Bible
וישם פניו אליהם בקותו לקחת מאתם דבר׃

Acts 3:5 Aramaic NT: Peshitta
ܗܘ ܕܝܢ ܚܪ ܒܗܘܢ ܟܕ ܤܒܪ ܗܘܐ ܠܡܤܒ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And he began to give them his attention, expecting to receive something from them.

King James Bible
And he gave heed unto them, expecting to receive something of them.

Holman Christian Standard Bible
So he turned to them, expecting to get something from them.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Acts 3:5Acts 3:5 NIVActs 3:5 NLTActs 3:5 ESVActs 3:5 NASBActs 3:5 KJVActs 3:5 Bible AppsActs 3:5 Biblia ParalelaActs 3:5 Chinese BibleActs 3:5 French BibleActs 3:5 German BibleBible Hub
Acts 3:4
Top of Page
Top of Page