2 Samuel 10:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֨י
ū-ḇə-nê
And when the sonsConj-w | N-mpc
5983 [e]עַמּ֤וֹן
‘am-mō-wn
of AmmonN-proper-ms
7200 [e]רָאוּ֙
rā-’ū
sawV-Qal-Perf-3cp
3588 [e]כִּי־
kî-
thatConj
5127 [e]נָ֣ס
nās
was fleeingV-Qal-Perf-3ms
758 [e]אֲרָ֔ם
’ă-rām,
SyriaN-proper-fs
5127 [e]וַיָּנֻ֙סוּ֙
way-yā-nu-sū
and they fledConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
6440 [e]מִפְּנֵ֣י
mip-pə-nê
beforePrep-m | N-cpc
52 [e]אֲבִישַׁ֔י
’ă-ḇî-šay,
AbishaiN-proper-ms
935 [e]וַיָּבֹ֖אוּ
way-yā-ḇō-’ū
and enteredConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5892 [e]הָעִ֑יר
hā-‘îr;
the cityArt | N-fs
7725 [e]וַיָּ֣שָׁב
way-yā-šāḇ
So returnedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3097 [e]יוֹאָ֗ב
yō-w-’āḇ,
JoabN-proper-ms
5921 [e]מֵעַל֙
mê-‘al
fromPrep-m
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
5983 [e]עַמּ֔וֹן
‘am-mō-wn,
of AmmonN-proper-ms
935 [e]וַיָּבֹ֖א
way-yā-ḇō
and wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3389 [e]יְרוּשָׁלִָֽם׃
yə-rū-šā-lim.
to JerusalemN-proper-fsHebrew Texts
שמואל ב 10:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֨י עַמֹּ֤ון רָאוּ֙ כִּי־נָ֣ס אֲרָ֔ם וַיָּנֻ֙סוּ֙ מִפְּנֵ֣י אֲבִישַׁ֔י וַיָּבֹ֖אוּ הָעִ֑יר וַיָּ֣שָׁב יֹואָ֗ב מֵעַל֙ בְּנֵ֣י עַמֹּ֔ון וַיָּבֹ֖א יְרוּשָׁלִָֽם׃

שמואל ב 10:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני עמון ראו כי־נס ארם וינסו מפני אבישי ויבאו העיר וישב יואב מעל בני עמון ויבא ירושלם׃

שמואל ב 10:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני עמון ראו כי־נס ארם וינסו מפני אבישי ויבאו העיר וישב יואב מעל בני עמון ויבא ירושלם׃

שמואל ב 10:14 Hebrew Bible
ובני עמון ראו כי נס ארם וינסו מפני אבישי ויבאו העיר וישב יואב מעל בני עמון ויבא ירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
When the sons of Ammon saw that the Arameans fled, they also fled before Abishai and entered the city. Then Joab returned from fighting against the sons of Ammon and came to Jerusalem.

King James Bible
And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, then fled they also before Abishai, and entered into the city. So Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
When the Ammonites saw that the Arameans had fled, they too fled before Abishai and entered the city. So Joab withdrew from the attack against the Ammonites and went to Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Samuel 10:142 Samuel 10:14 NIV2 Samuel 10:14 NLT2 Samuel 10:14 ESV2 Samuel 10:14 NASB2 Samuel 10:14 KJV2 Samuel 10:14 Bible Apps2 Samuel 10:14 Biblia Paralela2 Samuel 10:14 Chinese Bible2 Samuel 10:14 French Bible2 Samuel 10:14 German BibleBible Hub
2 Samuel 10:13
Top of Page
Top of Page