2 Kings 21:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3499 [e]וְיֶ֨תֶר
wə-ye-ṯer
And the restConj-w | N-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֤י
diḇ-rê
of the actsN-mpc
4519 [e]מְנַשֶּׁה֙
mə-naš-šeh
of ManassehN-proper-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
thatPro-r
6213 [e]עָשָׂ֔ה
‘ā-śāh,
he didV-Qal-Perf-3ms
2403 [e]וְחַטָּאת֖וֹ
wə-ḥaṭ-ṭā-ṯōw
and the sinConj-w | N-fsc | 3ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
thatPro-r
2398 [e]חָטָ֑א
ḥā-ṭā;
he committedV-Qal-Perf-3ms
3808 [e]הֲלֹא־
hă-lō-
[are] notAdv-NegPrt
1992 [e]הֵ֣ם
hêm
theyPro-3mp
3789 [e]כְּתוּבִ֗ים
kə-ṯū-ḇîm,
writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
5612 [e]סֵ֛פֶר
sê-p̄er
the bookN-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֥י
diḇ-rê
ofN-mpc
3117 [e]הַיָּמִ֖ים
hay-yā-mîm
the chroniclesArt | N-mp
4428 [e]לְמַלְכֵ֥י
lə-mal-ḵê
of the kingsPrep-l | N-mpc
3063 [e]יְהוּדָֽה׃
yə-hū-ḏāh.
of JudahN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 21:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֨תֶר דִּבְרֵ֤י מְנַשֶּׁה֙ וְכָל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְחַטָּאתֹ֖ו אֲשֶׁ֣ר חָטָ֑א הֲלֹא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃

מלכים ב 21:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי מנשה וכל־אשר עשה וחטאתו אשר חטא הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

מלכים ב 21:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתר דברי מנשה וכל־אשר עשה וחטאתו אשר חטא הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

מלכים ב 21:17 Hebrew Bible
ויתר דברי מנשה וכל אשר עשה וחטאתו אשר חטא הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the rest of the acts of Manasseh and all that he did and his sin which he committed, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Judah?

King James Bible
Now the rest of the acts of Manasseh, and all that he did, and his sin that he sinned, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

Holman Christian Standard Bible
The rest of the events of Manasseh's reign, along with all his accomplishments and the sin that he committed, are written in the Historical Record of Judah's Kings.
Treasury of Scripture Knowledge

the rest. See on ch.

2 Kings 20:20,21 And the rest of the acts of Hezekiah, and all his might, and how …

2 Chronicles 33:1-20 Manasseh was twelve years old when he began to reign, and he reigned …

Links
2 Kings 21:172 Kings 21:17 NIV2 Kings 21:17 NLT2 Kings 21:17 ESV2 Kings 21:17 NASB2 Kings 21:17 KJV2 Kings 21:17 Bible Apps2 Kings 21:17 Biblia Paralela2 Kings 21:17 Chinese Bible2 Kings 21:17 French Bible2 Kings 21:17 German BibleBible Hub
2 Kings 21:16
Top of Page
Top of Page