2 Kings 19:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וַיָּבֹ֗אוּ
way-yā-ḇō-’ū,
So cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5650 [e]עַבְדֵ֛י
‘aḇ-ḏê
the servantsN-mpc
4428 [e]הַמֶּ֥לֶךְ
ham-me-leḵ
of KingArt | N-ms
2396 [e]חִזְקִיָּ֖הוּ
ḥiz-qî-yā-hū
HezekiahN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3470 [e]יְשַֽׁעַיָֽהוּ׃
yə-ša-‘a-yā-hū.
IsaiahN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 19:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֗אוּ עַבְדֵ֛י הַמֶּ֥לֶךְ חִזְקִיָּ֖הוּ אֶל־יְשַֽׁעַיָֽהוּ׃

מלכים ב 19:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו עבדי המלך חזקיהו אל־ישעיהו׃

מלכים ב 19:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבאו עבדי המלך חזקיהו אל־ישעיהו׃

מלכים ב 19:5 Hebrew Bible
ויבאו עבדי המלך חזקיהו אל ישעיהו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the servants of King Hezekiah came to Isaiah.

King James Bible
So the servants of king Hezekiah came to Isaiah.

Holman Christian Standard Bible
So the servants of King Hezekiah went to Isaiah,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Kings 19:52 Kings 19:5 NIV2 Kings 19:5 NLT2 Kings 19:5 ESV2 Kings 19:5 NASB2 Kings 19:5 KJV2 Kings 19:5 Bible Apps2 Kings 19:5 Biblia Paralela2 Kings 19:5 Chinese Bible2 Kings 19:5 French Bible2 Kings 19:5 German BibleBible Hub
2 Kings 19:4
Top of Page
Top of Page