2 Kings 15:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וַיַּ֥עַשׂ
way-ya-‘aś
And he didConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7451 [e]הָרַ֖ע
hā-ra‘
evilArt | Adj-ms
5869 [e]בְּעֵינֵ֣י
bə-‘ê-nê
in the sightPrep-b | N-cdc
3068 [e]יְהוָ֑ה
Yah-weh;
of YahwehN-proper-ms
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
5493 [e]סָ֠ר
sār
he did departV-Qal-Perf-3ms
5921 [e]מֵעַ֨ל
mê-‘al
fromPrep-m
2403 [e]חַטֹּ֜אות
ḥaṭ-ṭō-wṯ
the sinsN-fpc
3379 [e]יָרָבְעָ֧ם
yā-rā-ḇə-‘ām
of JeroboamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5028 [e]נְבָ֛ט
nə-ḇāṭ
of NebatN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whoPro-r
2398 [e]הֶחֱטִ֥יא
he-ḥĕ-ṭî
had made sinV-Hifil-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֖ל
yiś-rā-’êl
IsraelN-proper-ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3117 [e]יָמָֽיו׃
yā-māw.
his daysN-mpc | 3ms

Hebrew Texts
מלכים ב 15:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֥עַשׂ הָרַ֖ע בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה לֹ֣א סָ֠ר מֵעַ֨ל חַטֹּ֜אות יָרָבְעָ֧ם בֶּן־נְבָ֛ט אֲשֶׁר־הֶחֱטִ֥יא אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל כָּל־יָמָֽיו׃

מלכים ב 15:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מעל חטאות ירבעם בן־נבט אשר־החטיא את־ישראל כל־ימיו׃

מלכים ב 15:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מעל חטאות ירבעם בן־נבט אשר־החטיא את־ישראל כל־ימיו׃

מלכים ב 15:18 Hebrew Bible
ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מעל חטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל כל ימיו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He did evil in the sight of the LORD; he did not depart all his days from the sins of Jeroboam the son of Nebat, which he made Israel sin.

King James Bible
And he did that which was evil in the sight of the LORD: he departed not all his days from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin.

Holman Christian Standard Bible
He did what was evil in the LORD's sight. Throughout his reign, he did not turn away from the sins Jeroboam son of Nebat had caused Israel to commit.
Treasury of Scripture Knowledge

2 Kings 15:9 And he did that which was evil in the sight of the LORD, as his fathers …

Links
2 Kings 15:182 Kings 15:18 NIV2 Kings 15:18 NLT2 Kings 15:18 ESV2 Kings 15:18 NASB2 Kings 15:18 KJV2 Kings 15:18 Bible Apps2 Kings 15:18 Biblia Paralela2 Kings 15:18 Chinese Bible2 Kings 15:18 French Bible2 Kings 15:18 German BibleBible Hub
2 Kings 15:17
Top of Page
Top of Page