2 Kings 14:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3499 [e]וְיֶ֖תֶר
wə-ye-ṯer
And the restConj-w | N-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֣י
diḇ-rê
of the actsN-mpc
558 [e]אֲמַצְיָ֑הוּ
’ă-maṣ-yā-hū;
of AmaziahN-proper-ms
3808 [e]הֲלֹא־
hă-lō-
[are] notAdv-NegPrt
1992 [e]הֵ֣ם
hêm
theyPro-3mp
3789 [e]כְּתוּבִ֗ים
kə-ṯū-ḇîm,
writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
5612 [e]סֵ֛פֶר
sê-p̄er
the bookN-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֥י
diḇ-rê
ofN-mpc
3117 [e]הַיָּמִ֖ים
hay-yā-mîm
the chroniclesArt | N-mp
4428 [e]לְמַלְכֵ֥י
lə-mal-ḵê
of the kingsPrep-l | N-mpc
3063 [e]יְהוּדָֽה׃
yə-hū-ḏāh.
of JudahN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 14:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֖תֶר דִּבְרֵ֣י אֲמַצְיָ֑הוּ הֲלֹא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃

מלכים ב 14:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי אמציהו הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

מלכים ב 14:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתר דברי אמציהו הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

מלכים ב 14:18 Hebrew Bible
ויתר דברי אמציהו הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the rest of the acts of Amaziah, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Judah?

King James Bible
And the rest of the acts of Amaziah, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

Holman Christian Standard Bible
The rest of the events of Amaziah's reign are written in the Historical Record of Judah's Kings.
Treasury of Scripture Knowledge

2 Kings 13:8,12 Now the rest of the acts of Jehoahaz, and all that he did, and his might…

1 Kings 11:41 And the rest of the acts of Solomon, and all that he did, and his …

1 Kings 14:29 Now the rest of the acts of Rehoboam, and all that he did, are they …

Links
2 Kings 14:182 Kings 14:18 NIV2 Kings 14:18 NLT2 Kings 14:18 ESV2 Kings 14:18 NASB2 Kings 14:18 KJV2 Kings 14:18 Bible Apps2 Kings 14:18 Biblia Paralela2 Kings 14:18 Chinese Bible2 Kings 14:18 French Bible2 Kings 14:18 German BibleBible Hub
2 Kings 14:17
Top of Page
Top of Page