2 Chronicles 9:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
905 [e]לְבַ֞ד
lə-ḇaḏ
besidesPrep-l | N-ms
376 [e]מֵאַנְשֵׁ֧י
mê-’an-šê
that which the tradersPrep-m | N-mpc
8446 [e]הַתָּרִ֛ים
hat-tā-rîm
the traveling merchantsArt | V-Qal-Prtcpl-mp
5503 [e]וְהַסֹּחֲרִ֖ים
wə-has-sō-ḥă-rîm
and tradersConj-w, Art | V-Qal-Prtcpl-mp
935 [e]מְבִיאִ֑ים
mə-ḇî-’îm;
[what] broughtV-Hifil-Prtcpl-mp
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
And allConj-w | N-msc
4428 [e]מַלְכֵ֤י
mal-ḵê
the kingsN-mpc
6152 [e]עֲרַב֙
‘ă-raḇ
of ArabiaN-proper-fs
6346 [e]וּפַח֣וֹת
ū-p̄a-ḥō-wṯ
and governorsConj-w | N-mpc
776 [e]הָאָ֔רֶץ
hā-’ā-reṣ,
of the countryArt | N-fs
935 [e]מְבִיאִ֛ים
mə-ḇî-’îm
broughtV-Hifil-Prtcpl-mp
2091 [e]זָהָ֥ב
zā-hāḇ
goldN-ms
3701 [e]וָכֶ֖סֶף
wā-ḵe-sep̄
and silverConj-w | N-ms
8010 [e]לִשְׁלֹמֹֽה׃
liš-lō-mōh.
to SolomonPrep-l | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 9:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְבַ֞ד מֵאַנְשֵׁ֧י הַתָּרִ֛ים וְהַסֹּחֲרִ֖ים מְבִיאִ֑ים וְכָל־מַלְכֵ֤י עֲרַב֙ וּפַחֹ֣ות הָאָ֔רֶץ מְבִיאִ֛ים זָהָ֥ב וָכֶ֖סֶף לִשְׁלֹמֹֽה׃

דברי הימים ב 9:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לבד מאנשי התרים והסחרים מביאים וכל־מלכי ערב ופחות הארץ מביאים זהב וכסף לשלמה׃

דברי הימים ב 9:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
לבד מאנשי התרים והסחרים מביאים וכל־מלכי ערב ופחות הארץ מביאים זהב וכסף לשלמה׃

דברי הימים ב 9:14 Hebrew Bible
לבד מאנשי התרים והסחרים מביאים וכל מלכי ערב ופחות הארץ מביאים זהב וכסף לשלמה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
besides that which the traders and merchants brought; and all the kings of Arabia and the governors of the country brought gold and silver to Solomon.

King James Bible
Beside that which chapmen and merchants brought. And all the kings of Arabia and governors of the country brought gold and silver to Solomon.

Holman Christian Standard Bible
besides what was brought by the merchants and traders. All the Arabian kings and governors of the land also brought gold and silver to Solomon.
Treasury of Scripture Knowledge

governors. or, captains

Links
2 Chronicles 9:142 Chronicles 9:14 NIV2 Chronicles 9:14 NLT2 Chronicles 9:14 ESV2 Chronicles 9:14 NASB2 Chronicles 9:14 KJV2 Chronicles 9:14 Bible Apps2 Chronicles 9:14 Biblia Paralela2 Chronicles 9:14 Chinese Bible2 Chronicles 9:14 French Bible2 Chronicles 9:14 German BibleBible Hub
2 Chronicles 9:13
Top of Page
Top of Page