2 Chronicles 5:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7999 [e]וַתִּשְׁלַם֙
wat-tiš-lam
So was finishedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
3605 [e]כָּל־
kāl-
AllN-msc
4399 [e]הַמְּלָאכָ֔ה
ham-mə-lā-ḵāh,
the workArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
6213 [e]עָשָׂ֥ה
‘ā-śāh
had doneV-Qal-Perf-3ms
8010 [e]שְׁלֹמֹ֖ה
šə-lō-mōh
SolomonN-proper-ms
1004 [e]לְבֵ֣ית
lə-ḇêṯ
for the housePrep-l | N-msc
3068 [e]יְהוָ֑ה
Yah-weh;
of YahwehN-proper-ms
  ס
s
-Punc
935 [e]וַיָּבֵ֨א
way-yā-ḇê
and brought inConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
8010 [e]שְׁלֹמֹ֜ה
šə-lō-mōh
SolomonN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6944 [e]קָדְשֵׁ֣י ׀
qā-ḏə-šê
the things which had dedicatedN-mpc
1732 [e]דָּוִ֣יד
dā-wîḏ
DavidN-proper-ms
1 [e]אָבִ֗יו
’ā-ḇîw,
his fatherN-msc | 3ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
3701 [e]הַכֶּ֤סֶף
hak-ke-sep̄
the silverArt | N-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
2091 [e]הַזָּהָב֙
haz-zā-hāḇ
the goldArt | N-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3627 [e]הַכֵּלִ֔ים
hak-kê-lîm,
the furnishingsArt | N-mp
5414 [e]נָתַ֕ן
nā-ṯan
and he put [them]V-Qal-Perf-3ms
214 [e]בְּאֹצְר֖וֹת
bə-’ō-ṣə-rō-wṯ
in the treasuriesPrep-b | N-mpc
1004 [e]בֵּ֥ית
bêṯ
of the houseN-msc
430 [e]הָאֱלֹהִֽים׃
hā-’ĕ-lō-hîm.
of GodArt | N-mp
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים ב 5:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּשְׁלַם֙ כָּל־הַמְּלָאכָ֔ה אֲשֶׁר־עָשָׂ֥ה שְׁלֹמֹ֖ה לְבֵ֣ית יְהוָ֑ה ס וַיָּבֵ֨א שְׁלֹמֹ֜ה אֶת־קָדְשֵׁ֣י ׀ דָּוִ֣יד אָבִ֗יו וְאֶת־הַכֶּ֤סֶף וְאֶת־הַזָּהָב֙ וְאֶת־כָּל־הַכֵּלִ֔ים נָתַ֕ן בְּאֹצְרֹ֖ות בֵּ֥ית הָאֱלֹהִֽים׃ פ

דברי הימים ב 5:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותשלם כל־המלאכה אשר־עשה שלמה לבית יהוה ס ויבא שלמה את־קדשי ׀ דויד אביו ואת־הכסף ואת־הזהב ואת־כל־הכלים נתן באצרות בית האלהים׃ פ

דברי הימים ב 5:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ותשלם כל־המלאכה אשר־עשה שלמה לבית יהוה ס ויבא שלמה את־קדשי ׀ דויד אביו ואת־הכסף ואת־הזהב ואת־כל־הכלים נתן באצרות בית האלהים׃ פ

דברי הימים ב 5:1 Hebrew Bible
ותשלם כל המלאכה אשר עשה שלמה לבית יהוה ויבא שלמה את קדשי דויד אביו ואת הכסף ואת הזהב ואת כל הכלים נתן באצרות בית האלהים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Thus all the work that Solomon performed for the house of the LORD was finished. And Solomon brought in the things that David his father had dedicated, even the silver and the gold and all the utensils, and put them in the treasuries of the house of God.

King James Bible
Thus all the work that Solomon made for the house of the LORD was finished: and Solomon brought in all the things that David his father had dedicated; and the silver, and the gold, and all the instruments, put he among the treasures of the house of God.

Holman Christian Standard Bible
So all the work Solomon did for the LORD's temple was completed. Then Solomon brought the consecrated things of his father David--the silver, the gold, and all the utensils--and put them in the treasuries of God's temple.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

1 Kings 7:51 So was ended all the work that king Solomon made for the house of the LORD…

1 Chronicles 22:14 Now, behold, in my trouble I have prepared for the house of the LORD …

1 Chronicles 26:26-28 Which Shelomith and his brothers were over all the treasures of the …

Links
2 Chronicles 5:12 Chronicles 5:1 NIV2 Chronicles 5:1 NLT2 Chronicles 5:1 ESV2 Chronicles 5:1 NASB2 Chronicles 5:1 KJV2 Chronicles 5:1 Bible Apps2 Chronicles 5:1 Biblia Paralela2 Chronicles 5:1 Chinese Bible2 Chronicles 5:1 French Bible2 Chronicles 5:1 German BibleBible Hub
2 Chronicles 4:22
Top of Page
Top of Page