2 Chronicles 34:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וַיָּבֵ֨א
way-yā-ḇê
So carriedConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
8227 [e]שָׁפָ֤ן
šā-p̄ān
ShaphanN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5612 [e]הַסֵּ֙פֶר֙
has-sê-p̄er
the bookArt | N-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
4428 [e]הַמֶּ֔לֶךְ
ham-me-leḵ,
the kingArt | N-ms
7725 [e]וַיָּ֨שֶׁב
way-yā-šeḇ
and bringingConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
5750 [e]ע֧וֹד
‘ō-wḏ
back againAdv
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4428 [e]הַמֶּ֛לֶךְ
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
1697 [e]דָּבָ֖ר
dā-ḇār
wordN-ms
559 [e]לֵאמֹ֑ר
lê-mōr;
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3605 [e]כֹּ֛ל
kōl
allN-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
5414 [e]נִתַּ֥ן
nit-tan
was committedV-Nifal-Perf-3ms
3027 [e]בְּיַד־
bə-yaḏ-
toPrep-b | N-fsc
5650 [e]עֲבָדֶ֖יךָ
‘ă-ḇā-ḏe-ḵā
your servantsN-mpc | 2ms
1992 [e]הֵ֥ם
hêm
theyPro-3mp
6213 [e]עֹשִֽׂים׃
‘ō-śîm.
are doingV-Qal-Prtcpl-mp

Hebrew Texts
דברי הימים ב 34:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֵ֨א שָׁפָ֤ן אֶת־הַסֵּ֙פֶר֙ אֶל־הַמֶּ֔לֶךְ וַיָּ֨שֶׁב עֹ֧וד אֶת־הַמֶּ֛לֶךְ דָּבָ֖ר לֵאמֹ֑ר כֹּ֛ל אֲשֶׁר־נִתַּ֥ן בְּיַד־עֲבָדֶ֖יךָ הֵ֥ם עֹשִֽׂים׃

דברי הימים ב 34:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא שפן את־הספר אל־המלך וישב עוד את־המלך דבר לאמר כל אשר־נתן ביד־עבדיך הם עשים׃

דברי הימים ב 34:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבא שפן את־הספר אל־המלך וישב עוד את־המלך דבר לאמר כל אשר־נתן ביד־עבדיך הם עשים׃

דברי הימים ב 34:16 Hebrew Bible
ויבא שפן את הספר אל המלך וישב עוד את המלך דבר לאמר כל אשר נתן ביד עבדיך הם עשים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then Shaphan brought the book to the king and reported further word to the king, saying, "Everything that was entrusted to your servants they are doing.

King James Bible
And Shaphan carried the book to the king, and brought the king word back again, saying, All that was committed to thy servants, they do it.

Holman Christian Standard Bible
Shaphan took the book to the king, and also reported, "Your servants are doing all that was placed in their hands.
Treasury of Scripture Knowledge

Shaphan

2 Kings 22:9,10 And Shaphan the scribe came to the king, and brought the king word …

Jeremiah 36:20,21 And they went in to the king into the court, but they laid up the …

thy servants [heb] the hand of thy servants

Links
2 Chronicles 34:162 Chronicles 34:16 NIV2 Chronicles 34:16 NLT2 Chronicles 34:16 ESV2 Chronicles 34:16 NASB2 Chronicles 34:16 KJV2 Chronicles 34:16 Bible Apps2 Chronicles 34:16 Biblia Paralela2 Chronicles 34:16 Chinese Bible2 Chronicles 34:16 French Bible2 Chronicles 34:16 German BibleBible Hub
2 Chronicles 34:15
Top of Page
Top of Page