2 Chronicles 31:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3171 [e]וִֽיחִיאֵ֡ל
wî-ḥî-’êl
JehielConj-w | N-proper-ms
5812 [e]וַ֠עֲזַזְיָהוּ
wa-‘ă-zaz-yā-hū
and AzaziahConj-w | N-proper-ms
5184 [e]וְנַ֨חַת
wə-na-ḥaṯ
and NahathConj-w | N-proper-ms
6214 [e]וַעֲשָׂהאֵ֜ל
wa-‘ă-śā-h-’êl
and AsahelConj-w | N-proper-ms
3406 [e]וִֽירִימ֤וֹת
wî-rî-mō-wṯ
JerimothConj-w | N-proper-ms
3107 [e]וְיוֹזָבָד֙
wə-yō-w-zā-ḇāḏ
and JozabadConj-w | N-proper-ms
447 [e]וֶאֱלִיאֵ֣ל
we-’ĕ-lî-’êl
and ElielConj-w | N-proper-ms
3253 [e]וְיִסְמַכְיָ֔הוּ
wə-yis-maḵ-yā-hū,
and IsmachiahConj-w | N-proper-ms
4287 [e]וּמַ֖חַת
ū-ma-ḥaṯ
and MahathConj-w | N-proper-ms
1141 [e]וּבְנָיָ֑הוּ
ū-ḇə-nā-yā-hū;
and BenaiahConj-w | N-proper-ms
6496 [e]פְּקִידִ֗ים
pə-qî-ḏîm,
[were] overseersN-mp
3027 [e]מִיַּ֤ד
mî-yaḏ
under the handPrep-m | N-fsc
  [כונניהו]
[kā-w-nan-yā-hū
of CononiahNoun - proper - masculine singular N-proper-ms
 
ḵ]
 
3562 [e](כָּֽנַנְיָ֙הוּ֙)
(kā-nan-yā-hū
ConaniahN-proper-ms
 
q)
 
8096 [e]וְשִׁמְעִ֣י
wə-šim-‘î
and ShimeiConj-w | N-proper-ms
251 [e]אָחִ֔יו
’ā-ḥîw,
his brotherN-msc | 3ms
4662 [e]בְּמִפְקַד֙
bə-mip̄-qaḏ
at the commandmentPrep-b | N-msc
2396 [e]יְחִזְקִיָּ֣הוּ
yə-ḥiz-qî-yā-hū
of HezekiahN-proper-ms
4428 [e]הַמֶּ֔לֶךְ
ham-me-leḵ,
the kingArt | N-ms
5838 [e]וַעֲזַרְיָ֖הוּ
wa-‘ă-zar-yā-hū
and AzariahConj-w | N-proper-ms
5057 [e]נְגִ֥יד
nə-ḡîḏ
the rulerN-msc
1004 [e]בֵּית־
bêṯ-
of the houseN-msc
430 [e]הָאֱלֹהִֽים׃
hā-’ĕ-lō-hîm.
of GodArt | N-mp

Hebrew Texts
דברי הימים ב 31:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וִֽיחִיאֵ֡ל וַ֠עֲזַזְיָהוּ וְנַ֨חַת וַעֲשָׂהאֵ֜ל וִֽירִימֹ֤ות וְיֹוזָבָד֙ וֶאֱלִיאֵ֣ל וְיִסְמַכְיָ֔הוּ וּמַ֖חַת וּבְנָיָ֑הוּ פְּקִידִ֗ים מִיַּ֤ד [כָּונַנְיָהוּ כ] (כָּֽנַנְיָ֙הוּ֙ ק) וְשִׁמְעִ֣י אָחִ֔יו בְּמִפְקַד֙ יְחִזְקִיָּ֣הוּ הַמֶּ֔לֶךְ וַעֲזַרְיָ֖הוּ נְגִ֥יד בֵּית־הָאֱלֹהִֽים׃

דברי הימים ב 31:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויחיאל ועזזיהו ונחת ועשהאל וירימות ויוזבד ואליאל ויסמכיהו ומחת ובניהו פקידים מיד [כונניהו כ] (כנניהו ק) ושמעי אחיו במפקד יחזקיהו המלך ועזריהו נגיד בית־האלהים׃

דברי הימים ב 31:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויחיאל ועזזיהו ונחת ועשהאל וירימות ויוזבד ואליאל ויסמכיהו ומחת ובניהו פקידים מיד [כונניהו כ] (כנניהו ק) ושמעי אחיו במפקד יחזקיהו המלך ועזריהו נגיד בית־האלהים׃

דברי הימים ב 31:13 Hebrew Bible
ויחיאל ועזזיהו ונחת ועשהאל וירימות ויוזבד ואליאל ויסמכיהו ומחת ובניהו פקידים מיד כונניהו ושמעי אחיו במפקד יחזקיהו המלך ועזריהו נגיד בית האלהים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jehiel, Azaziah, Nahath, Asahel, Jerimoth, Jozabad, Eliel, Ismachiah, Mahath and Benaiah were overseers under the authority of Conaniah and Shimei his brother by the appointment of King Hezekiah, and Azariah was the chief officer of the house of God.

King James Bible
And Jehiel, and Azaziah, and Nahath, and Asahel, and Jerimoth, and Jozabad, and Eliel, and Ismachiah, and Mahath, and Benaiah, were overseers under the hand of Cononiah and Shimei his brother, at the commandment of Hezekiah the king, and Azariah the ruler of the house of God.

Holman Christian Standard Bible
Jehiel, Azaziah, Nahath, Asahel, Jerimoth, Jozabad, Eliel, Ismachiah, Mahath, and Benaiah were deputies under the authority of Conaniah and his brother Shimei by appointment of King Hezekiah and of Azariah the chief official of God's temple.
Treasury of Scripture Knowledge

under [heb] at
at the commandment

2 Chronicles 31:4,11 Moreover he commanded the people that dwelled in Jerusalem to give …

2 Chronicles 30:12 Also in Judah the hand of God was to give them one heart to do the …

Azariah

2 Chronicles 31:10 And Azariah the chief priest of the house of Zadok answered him, and said…

1 Chronicles 9:11 And Azariah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of …

1 Chronicles 24:5 Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors …

Nehemiah 11:11 Seraiah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, …

Links
2 Chronicles 31:132 Chronicles 31:13 NIV2 Chronicles 31:13 NLT2 Chronicles 31:13 ESV2 Chronicles 31:13 NASB2 Chronicles 31:13 KJV2 Chronicles 31:13 Bible Apps2 Chronicles 31:13 Biblia Paralela2 Chronicles 31:13 Chinese Bible2 Chronicles 31:13 French Bible2 Chronicles 31:13 German BibleBible Hub
2 Chronicles 31:12
Top of Page
Top of Page