2 Chronicles 26:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1129 [e]וַיִּ֨בֶן
way-yi-ḇen
And builtConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5818 [e]עֻזִּיָּ֤הוּ
‘uz-zî-yā-hū
UzziahN-proper-ms
4026 [e]מִגְדָּלִים֙
miḡ-dā-lîm
towersN-mp
3389 [e]בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם
bî-rū-šā-lim,
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
5921 [e]עַל־
‘al-
atPrep
8179 [e]שַׁ֧עַר
ša-‘ar
GateN-msc
6438 [e]הַפִּנָּ֛ה
hap-pin-nāh
the CornerArt | N-fs
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
and atConj-w | Prep
8179 [e]שַׁ֥עַר
ša-‘ar
GateN-msc
1516 [e]הַגַּ֖יְא
hag-gay
the ValleyArt | N-cs
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
and atConj-w | Prep
4740 [e]הַמִּקְצ֑וֹעַ
ham-miq-ṣō-w-a‘;
the corner buttress of the wallArt | N-ms
2388 [e]וַֽיְחַזְּקֵֽם׃
way-ḥaz-zə-qêm.
then he fortified themConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3ms | 3mp

Hebrew Texts
דברי הימים ב 26:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּ֨בֶן עֻזִּיָּ֤הוּ מִגְדָּלִים֙ בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם עַל־שַׁ֧עַר הַפִּנָּ֛ה וְעַל־שַׁ֥עַר הַגַּ֖יְא וְעַל־הַמִּקְצֹ֑ועַ וַֽיְחַזְּקֵֽם׃

דברי הימים ב 26:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבן עזיהו מגדלים בירושלם על־שער הפנה ועל־שער הגיא ועל־המקצוע ויחזקם׃

דברי הימים ב 26:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבן עזיהו מגדלים בירושלם על־שער הפנה ועל־שער הגיא ועל־המקצוע ויחזקם׃

דברי הימים ב 26:9 Hebrew Bible
ויבן עזיהו מגדלים בירושלם על שער הפנה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Moreover, Uzziah built towers in Jerusalem at the Corner Gate and at the Valley Gate and at the corner buttress and fortified them.

King James Bible
Moreover Uzziah built towers in Jerusalem at the corner gate, and at the valley gate, and at the turning of the wall, and fortified them.

Holman Christian Standard Bible
Uzziah built towers in Jerusalem at the Corner Gate, the Valley Gate, and the corner buttress, and he fortified them.
Treasury of Scripture Knowledge

the corner gate

2 Chronicles 25:23 And Joash the king of Israel took Amaziah king of Judah, the son …

2 Kings 14:13 And Jehoash king of Israel took Amaziah king of Judah, the son of …

Jeremiah 31:38 Behold, the days come, said the LORD, that the city shall be built …

Zechariah 14:10 All the land shall be turned as a plain from Geba to Rimmon south …

the valley gate

Nehemiah 3:13,19,32 The valley gate repaired Hanun, and the inhabitants of Zanoah; they …

the turning
fortified. or, repaired

Links
2 Chronicles 26:92 Chronicles 26:9 NIV2 Chronicles 26:9 NLT2 Chronicles 26:9 ESV2 Chronicles 26:9 NASB2 Chronicles 26:9 KJV2 Chronicles 26:9 Bible Apps2 Chronicles 26:9 Biblia Paralela2 Chronicles 26:9 Chinese Bible2 Chronicles 26:9 French Bible2 Chronicles 26:9 German BibleBible Hub
2 Chronicles 26:8
Top of Page
Top of Page