2 Chronicles 25:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בֶּן־
ben-
OldN-msc
6242 [e]עֶשְׂרִ֨ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
2568 [e]וְחָמֵ֤שׁ
wə-ḥā-mêš
and fiveConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָה֙
šā-nāh
years oldN-fs
4427 [e]מָלַ֣ךְ
mā-laḵ
[when] he became kingV-Qal-Perf-3ms
558 [e]אֲמַצְיָ֔הוּ
’ă-maṣ-yā-hū,
Amaziah [was]N-proper-ms
6242 [e]וְעֶשְׂרִ֣ים
wə-‘eś-rîm
and twentyConj-w | Number-cp
8672 [e]וָתֵ֙שַׁע֙
wā-ṯê-ša‘
and nineConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָ֑ם
bî-rū-šā-lim;
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
8034 [e]וְשֵׁ֣ם
wə-šêm
And nameConj-w | N-msc
517 [e]אִמּ֔וֹ
’im-mōw,
of His motherN-fsc | 3ms
3086 [e]יְהוֹעַדָּ֖ן
yə-hō-w-‘ad-dān
[was] JehoaddanN-proper-fs
3389 [e]מִירוּשָׁלָֽיִם׃
mî-rū-šā-lā-yim.
of JerusalemPrep-m | N-proper-fs

Hebrew Texts
דברי הימים ב 25:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־עֶשְׂרִ֨ים וְחָמֵ֤שׁ שָׁנָה֙ מָלַ֣ךְ אֲמַצְיָ֔הוּ וְעֶשְׂרִ֣ים וָתֵ֙שַׁע֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו יְהֹועַדָּ֖ן מִירוּשָׁלָֽיִם׃

דברי הימים ב 25:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־עשרים וחמש שנה מלך אמציהו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדן מירושלים׃

דברי הימים ב 25:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בן־עשרים וחמש שנה מלך אמציהו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדן מירושלים׃

דברי הימים ב 25:1 Hebrew Bible
בן עשרים וחמש שנה מלך אמציהו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדן מירושלים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Amaziah was twenty-five years old when he became king, and he reigned twenty-nine years in Jerusalem. And his mother's name was Jehoaddan of Jerusalem.

King James Bible
Amaziah was twenty and five years old when he began to reign, and he reigned twenty and nine years in Jerusalem. And his mother's name was Jehoaddan of Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
Amaziah became king when he was 25 years old and reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Jehoaddan; she was from Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge

twenty and five

2 Kings 14:1-3 In the second year of Joash son of Jehoahaz king of Israel reigned …

Links
2 Chronicles 25:12 Chronicles 25:1 NIV2 Chronicles 25:1 NLT2 Chronicles 25:1 ESV2 Chronicles 25:1 NASB2 Chronicles 25:1 KJV2 Chronicles 25:1 Bible Apps2 Chronicles 25:1 Biblia Paralela2 Chronicles 25:1 Chinese Bible2 Chronicles 25:1 French Bible2 Chronicles 25:1 German BibleBible Hub
2 Chronicles 24:27
Top of Page
Top of Page