2 Chronicles 24:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וַיִּתְּנֵ֨הוּ
way-yit-tə-nê-hū
And gave itConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 3ms
4428 [e]הַמֶּ֜לֶךְ
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
3077 [e]וִֽיהוֹיָדָ֗ע
wî-hō-w-yā-ḏā‘,
and JehoiadaConj-w | N-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
6213 [e]עוֹשֵׂה֙
‘ō-w-śêh
those who didV-Qal-Prtcpl-msc
4399 [e]מְלֶ֙אכֶת֙
mə-le-ḵeṯ
the workN-fsc
5656 [e]עֲבוֹדַ֣ת
‘ă-ḇō-w-ḏaṯ
of the serviceN-fsc
1004 [e]בֵּית־
bêṯ-
of the houseN-msc
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
of YahwehN-proper-ms
1961 [e]וַיִּֽהְי֤וּ
way-yih-yū
andConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
7936 [e]שֹׂכְרִים֙
śō-ḵə-rîm
they hiredV-Qal-Prtcpl-mp
2672 [e]חֹצְבִ֣ים
ḥō-ṣə-ḇîm
masonsN-mp
2796 [e]וְחָרָשִׁ֔ים
wə-ḥā-rā-šîm,
and carpentersConj-w | N-mp
2318 [e]לְחַדֵּ֖שׁ
lə-ḥad-dêš
to repairPrep-l | V-Piel-Inf
1004 [e]בֵּ֣ית
bêṯ
the houseN-msc
3068 [e]יְהוָ֑ה
Yah-weh;
of YahwehN-proper-ms
1571 [e]וְ֠גַם
wə-ḡam
and alsoConj-w | Conj
2796 [e]לְחָרָשֵׁ֤י
lə-ḥā-rā-šê
those who worked inPrep-l | N-mpc
1270 [e]בַרְזֶל֙
ḇar-zel
ironN-ms
5178 [e]וּנְחֹ֔שֶׁת
ū-nə-ḥō-šeṯ,
and bronzeConj-w | N-fs
2388 [e]לְחַזֵּ֖ק
lə-ḥaz-zêq
to restorePrep-l | V-Piel-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1004 [e]בֵּ֥ית
bêṯ
the houseN-msc
3068 [e]יְהוָֽה׃
Yah-weh.
of YahwehN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 24:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתְּנֵ֨הוּ הַמֶּ֜לֶךְ וִֽיהֹויָדָ֗ע אֶל־עֹושֵׂה֙ מְלֶ֙אכֶת֙ עֲבֹודַ֣ת בֵּית־יְהוָ֔ה וַיִּֽהְי֤וּ שֹׂכְרִים֙ חֹצְבִ֣ים וְחָרָשִׁ֔ים לְחַדֵּ֖שׁ בֵּ֣ית יְהוָ֑ה וְ֠גַם לְחָרָשֵׁ֤י בַרְזֶל֙ וּנְחֹ֔שֶׁת לְחַזֵּ֖ק אֶת־בֵּ֥ית יְהוָֽה׃

דברי הימים ב 24:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתנהו המלך ויהוידע אל־עושה מלאכת עבודת בית־יהוה ויהיו שכרים חצבים וחרשים לחדש בית יהוה וגם לחרשי ברזל ונחשת לחזק את־בית יהוה׃

דברי הימים ב 24:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתנהו המלך ויהוידע אל־עושה מלאכת עבודת בית־יהוה ויהיו שכרים חצבים וחרשים לחדש בית יהוה וגם לחרשי ברזל ונחשת לחזק את־בית יהוה׃

דברי הימים ב 24:12 Hebrew Bible
ויתנהו המלך ויהוידע אל עושה מלאכת עבודת בית יהוה ויהיו שכרים חצבים וחרשים לחדש בית יהוה וגם לחרשי ברזל ונחשת לחזק את בית יהוה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The king and Jehoiada gave it to those who did the work of the service of the house of the LORD; and they hired masons and carpenters to restore the house of the LORD, and also workers in iron and bronze to repair the house of the LORD.

King James Bible
And the king and Jehoiada gave it to such as did the work of the service of the house of the LORD, and hired masons and carpenters to repair the house of the LORD, and also such as wrought iron and brass to mend the house of the LORD.

Holman Christian Standard Bible
Then the king and Jehoiada gave it to those in charge of the labor on the LORD's temple, who were hiring stonecutters and carpenters to renovate the LORD's temple, also blacksmiths and coppersmiths to repair the LORD's temple.
Treasury of Scripture Knowledge

gave it to such

2 Chronicles 34:9-11 And when they came to Hilkiah the high priest, they delivered the …

masons

1 Kings 5:15 And Solomon had three score and ten thousand that bore burdens, and …

Links
2 Chronicles 24:122 Chronicles 24:12 NIV2 Chronicles 24:12 NLT2 Chronicles 24:12 ESV2 Chronicles 24:12 NASB2 Chronicles 24:12 KJV2 Chronicles 24:12 Bible Apps2 Chronicles 24:12 Biblia Paralela2 Chronicles 24:12 Chinese Bible2 Chronicles 24:12 French Bible2 Chronicles 24:12 German BibleBible Hub
2 Chronicles 24:11
Top of Page
Top of Page