2 Chronicles 17:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וַיִּ֨תֶּן־
way-yit-ten-
And he placedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2428 [e]חַ֔יִל
ḥa-yil,
troopsN-ms
3605 [e]בְּכָל־
bə-ḵāl
in allPrep-b | N-msc
5892 [e]עָרֵ֥י
‘ā-rê
citiesN-fpc
3063 [e]יְהוּדָ֖ה
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
1219 [e]הַבְּצֻר֑וֹת
hab-bə-ṣu-rō-wṯ;
the fortifiedArt | Adj-fp
5414 [e]וַיִּתֵּ֤ן
way-yit-tên
and setConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5333 [e]נְצִיבִים֙
nə-ṣî-ḇîm
garrisonsN-mp
776 [e]בְּאֶ֣רֶץ
bə-’e-reṣ
in the landPrep-b | N-fsc
3063 [e]יְהוּדָ֔ה
yə-hū-ḏāh,
of JudahN-proper-ms
5892 [e]וּבְעָרֵ֣י
ū-ḇə-‘ā-rê
and in the citiesConj-w, Prep-b | N-fpc
669 [e]אֶפְרַ֔יִם
’ep̄-ra-yim,
of EphraimN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whichPro-r
3920 [e]לָכַ֖ד
lā-ḵaḏ
had takenV-Qal-Perf-3ms
609 [e]אָסָ֥א
’ā-sā
AsaN-proper-ms
1 [e]אָבִֽיו׃
’ā-ḇîw.
his fatherN-msc | 3ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 17:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּ֨תֶּן־חַ֔יִל בְּכָל־עָרֵ֥י יְהוּדָ֖ה הַבְּצֻרֹ֑ות וַיִּתֵּ֤ן נְצִיבִים֙ בְּאֶ֣רֶץ יְהוּדָ֔ה וּבְעָרֵ֣י אֶפְרַ֔יִם אֲשֶׁ֥ר לָכַ֖ד אָסָ֥א אָבִֽיו׃

דברי הימים ב 17:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתן־חיל בכל־ערי יהודה הבצרות ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים אשר לכד אסא אביו׃

דברי הימים ב 17:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתן־חיל בכל־ערי יהודה הבצרות ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים אשר לכד אסא אביו׃

דברי הימים ב 17:2 Hebrew Bible
ויתן חיל בכל ערי יהודה הבצרות ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים אשר לכד אסא אביו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He placed troops in all the fortified cities of Judah, and set garrisons in the land of Judah and in the cities of Ephraim which Asa his father had captured.

King James Bible
And he placed forces in all the fenced cities of Judah, and set garrisons in the land of Judah, and in the cities of Ephraim, which Asa his father had taken.

Holman Christian Standard Bible
He stationed troops in every fortified city of Judah and set garrisons in the land of Judah and in the cities of Ephraim that his father Asa had captured.
Treasury of Scripture Knowledge

placed forces

2 Chronicles 11:11,12 And he fortified the strong holds, and put captains in them, and …

in the cities

2 Chronicles 15:8 And when Asa heard these words, and the prophecy of Oded the prophet, …

Links
2 Chronicles 17:22 Chronicles 17:2 NIV2 Chronicles 17:2 NLT2 Chronicles 17:2 ESV2 Chronicles 17:2 NASB2 Chronicles 17:2 KJV2 Chronicles 17:2 Bible Apps2 Chronicles 17:2 Biblia Paralela2 Chronicles 17:2 Chinese Bible2 Chronicles 17:2 French Bible2 Chronicles 17:2 German BibleBible Hub
2 Chronicles 17:1
Top of Page
Top of Page