2 Chronicles 16:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3808 [e]הֲלֹ֧א
hă-lō
NotAdv-NegPrt
3569 [e]הַכּוּשִׁ֣ים
hak-kū-šîm
the EthiopiansArt | N-proper-mp
3864 [e]וְהַלּוּבִ֗ים
wə-hal-lū-ḇîm,
and the LibyansConj-w, Art | N-proper-mp
1961 [e]הָי֨וּ
hā-yū
WereV-Qal-Perf-3cp
2428 [e]לְחַ֧יִל ׀
lə-ḥa-yil
a armyPrep-l | N-ms
7230 [e]לָרֹ֛ב
lā-rōḇ
hugePrep-l, Art | N-ms
7393 [e]לְרֶ֥כֶב
lə-re-ḵeḇ
with chariotsPrep-l | N-ms
6571 [e]וּלְפָרָשִׁ֖ים
ū-lə-p̄ā-rā-šîm
and horsemenConj-w, Prep-l | N-mp
7235 [e]לְהַרְבֵּ֣ה
lə-har-bêh
manyPrep-l | V-Hifil-InfAbs
3966 [e]מְאֹ֑ד
mə-’ōḏ;
veryAdv
8172 [e]וּבְהִשָּֽׁעֶנְךָ֥
ū-ḇə-hiš-šā-‘en-ḵā
and yet because you reliedConj-w, Prep-b | V-Nifal-Inf | 2ms
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
5414 [e]נְתָנָ֥ם
nə-ṯā-nām
He delivered themV-Qal-Perf-3ms | 3mp
3027 [e]בְּיָדֶֽךָ׃
bə-yā-ḏe-ḵā.
into your handPrep-b | N-fsc | 2ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 16:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֲלֹ֧א הַכּוּשִׁ֣ים וְהַלּוּבִ֗ים הָי֨וּ לְחַ֧יִל ׀ לָרֹ֛ב לְרֶ֥כֶב וּלְפָרָשִׁ֖ים לְהַרְבֵּ֣ה מְאֹ֑ד וּבְהִשָּֽׁעֶנְךָ֥ עַל־יְהוָ֖ה נְתָנָ֥ם בְּיָדֶֽךָ׃

דברי הימים ב 16:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הלא הכושים והלובים היו לחיל ׀ לרב לרכב ולפרשים להרבה מאד ובהשענך על־יהוה נתנם בידך׃

דברי הימים ב 16:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
הלא הכושים והלובים היו לחיל ׀ לרב לרכב ולפרשים להרבה מאד ובהשענך על־יהוה נתנם בידך׃

דברי הימים ב 16:8 Hebrew Bible
הלא הכושים והלובים היו לחיל לרב לרכב ולפרשים להרבה מאד ובהשענך על יהוה נתנם בידך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Were not the Ethiopians and the Lubim an immense army with very many chariots and horsemen? Yet because you relied on the LORD, He delivered them into your hand.

King James Bible
Were not the Ethiopians and the Lubims a huge host, with very many chariots and horsemen? yet, because thou didst rely on the LORD, he delivered them into thine hand.

Holman Christian Standard Bible
Were not the Cushites and Libyans a vast army with many chariots and horsemen? When you depended on Yahweh, He handed them over to you.
Treasury of Scripture Knowledge

the Ethiopians

2 Chronicles 12:3 With twelve hundred chariots, and three score thousand horsemen: …

2 Chronicles 14:9-12 And there came out against them Zerah the Ethiopian with an host …

the Lubims

2 Chronicles 12:3 With twelve hundred chariots, and three score thousand horsemen: …

a huge host [heb] in abundance
because

2 Chronicles 16:7 And at that time Hanani the seer came to Asa king of Judah, and said …

Psalm 9:9,19 The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times …

Psalm 37:39,40 But the salvation of the righteous is of the LORD: he is their strength …

Links
2 Chronicles 16:82 Chronicles 16:8 NIV2 Chronicles 16:8 NLT2 Chronicles 16:8 ESV2 Chronicles 16:8 NASB2 Chronicles 16:8 KJV2 Chronicles 16:8 Bible Apps2 Chronicles 16:8 Biblia Paralela2 Chronicles 16:8 Chinese Bible2 Chronicles 16:8 French Bible2 Chronicles 16:8 German BibleBible Hub
2 Chronicles 16:7
Top of Page
Top of Page