1 Samuel 6:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וַיַּעֲשׂ֤וּ
way-ya-‘ă-śū
And didConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
376 [e]הָאֲנָשִׁים֙
hā-’ă-nā-šîm
the menArt | N-mp
3651 [e]כֵּ֔ן
kên,
soAdv
3947 [e]וַיִּקְח֗וּ
way-yiq-ḥū,
and they tookConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
8147 [e]שְׁתֵּ֤י
šə-tê
twoNumber-fdc
6510 [e]פָרוֹת֙
p̄ā-rō-wṯ
cowsN-fp
5763 [e]עָל֔וֹת
‘ā-lō-wṯ,
milkV-Qal-Prtcpl-fp
631 [e]וַיַּאַסְר֖וּם
way-ya-’as-rūm
and hitched themConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp | 3mp
5699 [e]בָּעֲגָלָ֑ה
bā-‘ă-ḡā-lāh;
to the cartPrep-b, Art | N-fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
1121 [e]בְּנֵיהֶ֖ם
bə-nê-hem
their calvesN-mpc | 3mp
3607 [e]כָּל֥וּ
kā-lū
shut upV-Qal-Perf-3cp
1004 [e]בַבָּֽיִת׃
ḇab-bā-yiṯ.
at homePrep-b, Art | N-ms

Hebrew Texts
שמואל א 6:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעֲשׂ֤וּ הָאֲנָשִׁים֙ כֵּ֔ן וַיִּקְח֗וּ שְׁתֵּ֤י פָרֹות֙ עָלֹ֔ות וַיַּאַסְר֖וּם בָּעֲגָלָ֑ה וְאֶת־בְּנֵיהֶ֖ם כָּל֥וּ בַבָּֽיִת׃

שמואל א 6:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעשו האנשים כן ויקחו שתי פרות עלות ויאסרום בעגלה ואת־בניהם כלו בבית׃

שמואל א 6:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעשו האנשים כן ויקחו שתי פרות עלות ויאסרום בעגלה ואת־בניהם כלו בבית׃

שמואל א 6:10 Hebrew Bible
ויעשו האנשים כן ויקחו שתי פרות עלות ויאסרום בעגלה ואת בניהם כלו בבית׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the men did so, and took two milch cows and hitched them to the cart, and shut up their calves at home.

King James Bible
And the men did so; and took two milch kine, and tied them to the cart, and shut up their calves at home:

Holman Christian Standard Bible
The men did this: They took two milk cows, hitched them to the cart, and confined their calves in the pen.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Samuel 6:101 Samuel 6:10 NIV1 Samuel 6:10 NLT1 Samuel 6:10 ESV1 Samuel 6:10 NASB1 Samuel 6:10 KJV1 Samuel 6:10 Bible Apps1 Samuel 6:10 Biblia Paralela1 Samuel 6:10 Chinese Bible1 Samuel 6:10 French Bible1 Samuel 6:10 German BibleBible Hub
1 Samuel 6:9
Top of Page
Top of Page