1 Samuel 25:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7971 [e]וַיִּשְׁלַ֥ח
way-yiš-laḥ
And sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1732 [e]דָּוִ֖ד
dā-wiḏ
DavidN-proper-ms
6235 [e]עֲשָׂרָ֣ה
‘ă-śā-rāh
tenNumber-ms
5288 [e]נְעָרִ֑ים
nə-‘ā-rîm;
young menN-mp
559 [e]וַיֹּ֨אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1732 [e]דָּוִ֜ד
dā-wiḏ
DavidN-proper-ms
5288 [e]לַנְּעָרִ֗ים
lan-nə-‘ā-rîm,
to the young menPrep-l, Art | N-mp
5927 [e]עֲל֤וּ
‘ă-lū
go upV-Qal-Imp-mp
3760 [e]כַרְמֶ֙לָה֙
ḵar-me-lāh
to CarmelN-proper-fs | 3fs
935 [e]וּבָאתֶ֣ם
ū-ḇā-ṯem
and goConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
5037 [e]נָבָ֔ל
nā-ḇāl,
NabalN-proper-ms
7592 [e]וּשְׁאֶלְתֶּם־
ū-šə-’el-tem-
and greetConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp
  ל֥וֹ
lōw
himPrep | 3ms
8034 [e]בִשְׁמִ֖י
ḇiš-mî
in my namePrep-b | N-msc | 1cs
7965 [e]לְשָׁלֽוֹם׃
lə-šā-lō-wm.
greetPrep-l | N-msHebrew Texts
שמואל א 25:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֥ח דָּוִ֖ד עֲשָׂרָ֣ה נְעָרִ֑ים וַיֹּ֨אמֶר דָּוִ֜ד לַנְּעָרִ֗ים עֲל֤וּ כַרְמֶ֙לָה֙ וּבָאתֶ֣ם אֶל־נָבָ֔ל וּשְׁאֶלְתֶּם־לֹ֥ו בִשְׁמִ֖י לְשָׁלֹֽום׃

שמואל א 25:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח דוד עשרה נערים ויאמר דוד לנערים עלו כרמלה ובאתם אל־נבל ושאלתם־לו בשמי לשלום׃

שמואל א 25:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישלח דוד עשרה נערים ויאמר דוד לנערים עלו כרמלה ובאתם אל־נבל ושאלתם־לו בשמי לשלום׃

שמואל א 25:5 Hebrew Bible
וישלח דוד עשרה נערים ויאמר דוד לנערים עלו כרמלה ובאתם אל נבל ושאלתם לו בשמי לשלום׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So David sent ten young men; and David said to the young men, "Go up to Carmel, visit Nabal and greet him in my name;

King James Bible
And David sent out ten young men, and David said unto the young men, Get you up to Carmel, and go to Nabal, and greet him in my name:

Holman Christian Standard Bible
so David sent 10 young men instructing them, "Go up to Carmel, and when you come to Nabal, greet him in my name.
Treasury of Scripture Knowledge

greet him, etc. [heb] ask him in my name of peace

1 Samuel 17:22 And David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage, …

Genesis 43:23 And he said, Peace be to you, fear not: your God, and the God of …

Links
1 Samuel 25:51 Samuel 25:5 NIV1 Samuel 25:5 NLT1 Samuel 25:5 ESV1 Samuel 25:5 NASB1 Samuel 25:5 KJV1 Samuel 25:5 Bible Apps1 Samuel 25:5 Biblia Paralela1 Samuel 25:5 Chinese Bible1 Samuel 25:5 French Bible1 Samuel 25:5 German BibleBible Hub
1 Samuel 25:4
Top of Page
Top of Page