1 Samuel 14:42
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7586 [e]שָׁא֔וּל
šā-’ūl,
SaulN-proper-ms
5307 [e]הַפִּ֕ילוּ
hap-pî-lū
Cast [lots]V-Hifil-Imp-mp
996 [e]בֵּינִ֕י
bê-nî
between mePrep | 1cs
996 [e]וּבֵ֖ין
ū-ḇên
andConj-w | Prep
3129 [e]יוֹנָתָ֣ן
yō-w-nā-ṯān
JonathanN-proper-ms
1121 [e]בְּנִ֑י
bə-nî;
my sonN-msc | 1cs
3920 [e]וַיִּלָּכֵ֖ד
way-yil-lā-ḵêḏ
so was takenConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3ms
3129 [e]יוֹנָתָֽן׃
yō-w-nā-ṯān.
JonathanN-proper-ms

Hebrew Texts
שמואל א 14:42 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר שָׁא֔וּל הַפִּ֕ילוּ בֵּינִ֕י וּבֵ֖ין יֹונָתָ֣ן בְּנִ֑י וַיִּלָּכֵ֖ד יֹונָתָֽן׃

שמואל א 14:42 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר שאול הפילו ביני ובין יונתן בני וילכד יונתן׃

שמואל א 14:42 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר שאול הפילו ביני ובין יונתן בני וילכד יונתן׃

שמואל א 14:42 Hebrew Bible
ויאמר שאול הפילו ביני ובין יונתן בני וילכד יונתן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Saul said, "Cast lots between me and Jonathan my son." And Jonathan was taken.

King James Bible
And Saul said, Cast lots between me and Jonathan my son. And Jonathan was taken.

Holman Christian Standard Bible
Then Saul said, "Cast the lot between me and my son Jonathan," and Jonathan was selected.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Samuel 14:421 Samuel 14:42 NIV1 Samuel 14:42 NLT1 Samuel 14:42 ESV1 Samuel 14:42 NASB1 Samuel 14:42 KJV1 Samuel 14:42 Bible Apps1 Samuel 14:42 Biblia Paralela1 Samuel 14:42 Chinese Bible1 Samuel 14:42 French Bible1 Samuel 14:42 German BibleBible Hub
1 Samuel 14:41
Top of Page
Top of Page