1 Kings 7:35
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7218 [e]וּבְרֹ֣אשׁ
ū-ḇə-rōš
And On the topConj-w, Prep-b | N-msc
4350 [e]הַמְּכוֹנָ֗ה
ham-mə-ḵō-w-nāh,
of the cartArt | N-fs
2677 [e]חֲצִ֧י
ḥă-ṣî
halfN-msc
520 [e]הָאַמָּ֛ה
hā-’am-māh
a cubitArt | N-fs
6967 [e]קוֹמָ֖ה
qō-w-māh
at the heightN-fs
5696 [e]עָגֹ֣ל ׀
‘ā-ḡōl
of [it was] roundAdj-ms
5439 [e]סָבִ֑יב
sā-ḇîḇ;
perfectlyAdv
5921 [e]וְעַ֨ל
wə-‘al
and onConj-w | Prep
7218 [e]רֹ֤אשׁ
rōš
the topN-msc
4350 [e]הַמְּכֹנָה֙
ham-mə-ḵō-nāh
of the cartArt | N-fs
3027 [e]יְדֹתֶ֔יהָ
yə-ḏō-ṯe-hā,
its flangesN-fpc | 3fs
4526 [e]וּמִסְגְּרֹתֶ֖יהָ
ū-mis-gə-rō-ṯe-hā
and its panels [were]Conj-w | N-fpc | 3fs
4480 [e]מִמֶּֽנָּה׃
mim-men-nāh.
of the same castingPrep | 3fs

Hebrew Texts
מלכים א 7:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְרֹ֣אשׁ הַמְּכֹונָ֗ה חֲצִ֧י הָאַמָּ֛ה קֹומָ֖ה עָגֹ֣ל ׀ סָבִ֑יב וְעַ֨ל רֹ֤אשׁ הַמְּכֹנָה֙ יְדֹתֶ֔יהָ וּמִסְגְּרֹתֶ֖יהָ מִמֶּֽנָּה׃

מלכים א 7:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובראש המכונה חצי האמה קומה עגל ׀ סביב ועל ראש המכנה ידתיה ומסגרתיה ממנה׃

מלכים א 7:35 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובראש המכונה חצי האמה קומה עגל ׀ סביב ועל ראש המכנה ידתיה ומסגרתיה ממנה׃

מלכים א 7:35 Hebrew Bible
ובראש המכונה חצי האמה קומה עגל סביב ועל ראש המכנה ידתיה ומסגרתיה ממנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
On the top of the stand there was a circular form half a cubit high, and on the top of the stand its stays and its borders were part of it.

King James Bible
And in the top of the base was there a round compass of half a cubit high: and on the top of the base the ledges thereof and the borders thereof were of the same.

Holman Christian Standard Bible
At the top of the cart was a band nine inches high encircling it; also, at the top of the cart, its braces and its frames were one piece with it.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Kings 7:351 Kings 7:35 NIV1 Kings 7:35 NLT1 Kings 7:35 ESV1 Kings 7:35 NASB1 Kings 7:35 KJV1 Kings 7:35 Bible Apps1 Kings 7:35 Biblia Paralela1 Kings 7:35 Chinese Bible1 Kings 7:35 French Bible1 Kings 7:35 German BibleBible Hub
1 Kings 7:34
Top of Page
Top of Page