1 Kings 22:49
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
227 [e]אָ֠ז
’āz
ThenAdv
559 [e]אָמַ֞ר
’ā-mar
saidV-Qal-Perf-3ms
274 [e]אֲחַזְיָ֤הוּ
’ă-ḥaz-yā-hū
AhaziahN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
256 [e]אַחְאָב֙
’aḥ-’āḇ
of AhabN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3092 [e]יְה֣וֹשָׁפָ֔ט
yə-hō-wō-šā-p̄āṭ,
JehoshaphatN-proper-ms
1980 [e]יֵלְכ֧וּ
yê-lə-ḵū
let goV-Qal-Imperf-3mp
5650 [e]עֲבָדַ֛י
‘ă-ḇā-ḏay
my servantsN-mpc | 1cs
5973 [e]עִם־
‘im-
withPrep
5650 [e]עֲבָדֶ֖יךָ
‘ă-ḇā-ḏe-ḵā
your servantsN-mpc | 2ms
591 [e]בָּאֳנִיּ֑וֹת
bā-’o-nî-yō-wṯ;
in the shipsPrep-b | N-fp
3808 [e]וְלֹ֥א
wə-lō
But notConj-w | Adv-NegPrt
14 [e]אָבָ֖ה
’ā-ḇāh
wouldV-Qal-Perf-3ms
3092 [e]יְהוֹשָׁפָֽט׃
yə-hō-wō-šā-p̄āṭ.
JehoshaphatN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים א 22:49 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָ֠ז אָמַ֞ר אֲחַזְיָ֤הוּ בֶן־אַחְאָב֙ אֶל־יְהֹ֣ושָׁפָ֔ט יֵלְכ֧וּ עֲבָדַ֛י עִם־עֲבָדֶ֖יךָ בָּאֳנִיֹּ֑ות וְלֹ֥א אָבָ֖ה יְהֹושָׁפָֽט׃

מלכים א 22:49 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אז אמר אחזיהו בן־אחאב אל־יהושפט ילכו עבדי עם־עבדיך באניות ולא אבה יהושפט׃

מלכים א 22:49 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אז אמר אחזיהו בן־אחאב אל־יהושפט ילכו עבדי עם־עבדיך באניות ולא אבה יהושפט׃

מלכים א 22:49 Hebrew Bible
אז אמר אחזיהו בן אחאב אל יהושפט ילכו עבדי עם עבדיך באניות ולא אבה יהושפט׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then Ahaziah the son of Ahab said to Jehoshaphat, "Let my servants go with your servants in the ships." But Jehoshaphat was not willing.

King James Bible
Then said Ahaziah the son of Ahab unto Jehoshaphat, Let my servants go with thy servants in the ships. But Jehoshaphat would not.

Holman Christian Standard Bible
At that time, Ahaziah son of Ahab said to Jehoshaphat, "Let my servants go with your servants in the ships," but Jehoshaphat was not willing.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Kings 22:491 Kings 22:49 NIV1 Kings 22:49 NLT1 Kings 22:49 ESV1 Kings 22:49 NASB1 Kings 22:49 KJV1 Kings 22:49 Bible Apps1 Kings 22:49 Biblia Paralela1 Kings 22:49 Chinese Bible1 Kings 22:49 French Bible1 Kings 22:49 German BibleBible Hub
1 Kings 22:48
Top of Page
Top of Page