1 Kings 22:45
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3499 [e]וְיֶ֨תֶר
wə-ye-ṯer
And the restConj-w | N-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֧י
diḇ-rê
of the actsN-mpc
3092 [e]יְהוֹשָׁפָ֛ט
yə-hō-wō-šā-p̄āṭ
of JehoshaphatN-proper-ms
1369 [e]וּגְבוּרָת֥וֹ
ū-ḡə-ḇū-rā-ṯōw
and the mightConj-w | N-fsc | 3ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
6213 [e]עָשָׂ֖ה
‘ā-śāh
he showedV-Qal-Perf-3ms
834 [e]וַאֲשֶׁ֣ר
wa-’ă-šer
and howConj-w | Pro-r
3898 [e]נִלְחָ֑ם
nil-ḥām;
he made warV-Nifal-Perf-3ms
3808 [e]הֲלֹֽא־
hă-lō-
[are] notAdv-NegPrt
1992 [e]הֵ֣ם
hêm
theyPro-3mp
3789 [e]כְּתוּבִ֗ים
kə-ṯū-ḇîm,
writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
5612 [e]סֵ֛פֶר
sê-p̄er
the bookN-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֥י
diḇ-rê
ofN-mpc
3117 [e]הַיָּמִ֖ים
hay-yā-mîm
the chroniclesArt | N-mp
4428 [e]לְמַלְכֵ֥י
lə-mal-ḵê
of the kingsPrep-l | N-mpc
3063 [e]יְהוּדָֽה׃
yə-hū-ḏāh.
of JudahN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים א 22:45 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֨תֶר דִּבְרֵ֧י יְהֹושָׁפָ֛ט וּגְבוּרָתֹ֥ו אֲשֶׁר־עָשָׂ֖ה וַאֲשֶׁ֣ר נִלְחָ֑ם הֲלֹֽא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃

מלכים א 22:45 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר־עשה ואשר נלחם הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

מלכים א 22:45 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר־עשה ואשר נלחם הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

מלכים א 22:45 Hebrew Bible
ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר עשה ואשר נלחם הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the rest of the acts of Jehoshaphat, and his might which he showed and how he warred, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Judah?

King James Bible
Now the rest of the acts of Jehoshaphat, and his might that he shewed, and how he warred, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

Holman Christian Standard Bible
The rest of the events of Jehoshaphat's reign, along with the might he exercised and how he waged war, are written in the Historical Record of Judah's Kings.
Treasury of Scripture Knowledge

Now

1 Kings 22:39 Now the rest of the acts of Ahab, and all that he did, and the ivory …

are they

1 Kings 11:41 And the rest of the acts of Solomon, and all that he did, and his …

1 Kings 14:29 Now the rest of the acts of Rehoboam, and all that he did, are they …

Links
1 Kings 22:451 Kings 22:45 NIV1 Kings 22:45 NLT1 Kings 22:45 ESV1 Kings 22:45 NASB1 Kings 22:45 KJV1 Kings 22:45 Bible Apps1 Kings 22:45 Biblia Paralela1 Kings 22:45 Chinese Bible1 Kings 22:45 French Bible1 Kings 22:45 German BibleBible Hub
1 Kings 22:44
Top of Page
Top of Page