1 Kings 17:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּ֣י
ForConj
3541 [e]כֹה֩
ḵōh
thusAdv
559 [e]אָמַ֨ר
’ā-mar
saysV-Qal-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָ֜ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵ֣י
’ĕ-lō-hê
GodN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֗ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
3537 [e]כַּ֤ד
kaḏ
the binN-fsc
7058 [e]הַקֶּ֙מַח֙
haq-qe-maḥ
of flourArt | N-ms
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
3615 [e]תִכְלָ֔ה
ṯiḵ-lāh,
shall be used upV-Qal-Imperf-3fs
6835 [e]וְצַפַּ֥חַת
wə-ṣap-pa-ḥaṯ
and the jarConj-w | N-fsc
8081 [e]הַשֶּׁ֖מֶן
haš-še-men
of oilArt | N-ms
3808 [e]לֹ֣א
norAdv-NegPrt
2637 [e]תֶחְסָ֑ר
ṯeḥ-sār;
shall run dryV-Qal-Imperf-3fs
5704 [e]עַ֠ד
‘aḏ
untilPrep
3117 [e]י֧וֹם
yō-wm
the dayN-ms
  [תתן־]
[tit-ten-
-Verb - Qal - Infinitive construct V-Qal-Inf
 
ḵ]
 
5414 [e](תֵּת־)
(têṯ-
sendsV-Qal-Inf
5414 [e]יְהוָ֛ה
ha-šêm
YahwehN-proper-ms
 
q)
 
1653 [e]גֶּ֖שֶׁם
ge-šem
rainN-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
6440 [e]פְּנֵ֥י
pə-nê
onN-cpc
127 [e]הָאֲדָמָֽה׃
hā-’ă-ḏā-māh.
the earthArt | N-fs

Hebrew Texts
מלכים א 17:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י כֹה֩ אָמַ֨ר יְהוָ֜ה אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל כַּ֤ד הַקֶּ֙מַח֙ לֹ֣א תִכְלָ֔ה וְצַפַּ֥חַת הַשֶּׁ֖מֶן לֹ֣א תֶחְסָ֑ר עַ֠ד יֹ֧ום [תִּתֶּן־ כ] (תֵּת־יְהוָ֛ה ק) גֶּ֖שֶׁם עַל־פְּנֵ֥י הָאֲדָמָֽה׃

מלכים א 17:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי כה אמר יהוה אלהי ישראל כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד יום [תתן־ כ] (תת־יהוה ק) גשם על־פני האדמה׃

מלכים א 17:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי כה אמר יהוה אלהי ישראל כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד יום [תתן־ כ] (תת־יהוה ק) גשם על־פני האדמה׃

מלכים א 17:14 Hebrew Bible
כי כה אמר יהוה אלהי ישראל כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד יום תתן יהוה גשם על פני האדמה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For thus says the LORD God of Israel, 'The bowl of flour shall not be exhausted, nor shall the jar of oil be empty, until the day that the LORD sends rain on the face of the earth.'"

King James Bible
For thus saith the LORD God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the LORD sendeth rain upon the earth.

Holman Christian Standard Bible
for this is what the LORD God of Israel says, 'The flour jar will not become empty and the oil jug will not run dry until the day the LORD sends rain on the surface of the land."
Treasury of Scripture Knowledge

thus saith

2 Kings 3:16 And he said, Thus said the LORD, Make this valley full of ditches.

2 Kings 7:1 Then Elisha said, Hear you the word of the LORD; Thus said the LORD…

2 Kings 9:6 And he arose, and went into the house; and he poured the oil on his …

The barrel of meal

1 Kings 17:4 And it shall be, that you shall drink of the brook; and I have commanded …

2 Kings 4:2-7,42-44 And Elisha said to her, What shall I do for you? tell me, what have …

Matthew 14:17-20 And they say to him, We have here but five loaves, and two fishes…

Matthew 15:36-38 And he took the seven loaves and the fishes, and gave thanks, and …

sendeth [heb] giveth

Links
1 Kings 17:141 Kings 17:14 NIV1 Kings 17:14 NLT1 Kings 17:14 ESV1 Kings 17:14 NASB1 Kings 17:14 KJV1 Kings 17:14 Bible Apps1 Kings 17:14 Biblia Paralela1 Kings 17:14 Chinese Bible1 Kings 17:14 French Bible1 Kings 17:14 German BibleBible Hub
1 Kings 17:13
Top of Page
Top of Page