1 Corinthians 12:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
3650 [e]ὅλον
holon
allAdj-NNS
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
4983 [e]σῶμα
sōma
body [were]N-NNS
3788 [e]ὀφθαλμός,
ophthalmos
an eye,N-NMS
4226 [e]ποῦ
pou
whereAdv
3588 [e]
[would be] theArt-NFS
189 [e]ἀκοή;
akoē
hearing?N-NFS
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
3650 [e]ὅλον
holon
allAdj-NNS
189 [e]ἀκοή,
akoē
[were] hearing,N-NFS
4226 [e]ποῦ
pou
whereAdv
3588 [e]
[would be] theArt-NFS
3750 [e]ὄσφρησις;
osphrēsis
sense of smell?N-NFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:17 Greek NT: Nestle 1904
εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; Εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός ποῦ ἡ ἀκοή εἰ ὅλον ἀκοή ποῦ ἡ ὄσφρησις

1 Corinthians 12:17 Hebrew Bible
אם הגוף כלו יהיה עין איה השמע ואם כלו יהיה שמע איה הריח׃

1 Corinthians 12:17 Aramaic NT: Peshitta
ܐܠܘ ܓܝܪ ܟܠܗ ܦܓܪܐ ܥܝܢܐ ܗܘܐ ܐܝܟܐ ܗܘܬ ܡܫܡܥܬܐ ܘܐܠܘ ܟܠܗ ܡܫܡܥܬܐ ܗܘܐ ܐܝܟܢܐ ܡܪܝܚ ܗܘܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
If the whole body were an eye, where would the hearing be? If the whole were hearing, where would the sense of smell be?

King James Bible
If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling?

Holman Christian Standard Bible
If the whole body were an eye, where would the hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be?
Treasury of Scripture Knowledge

1 Corinthians 12:21,29 And the eye cannot say to the hand, I have no need of you: nor again …

1 Samuel 9:9 (Beforetime in Israel, when a man went to inquire of God, thus he …

Psalm 94:9 He that planted the ear, shall he not hear? he that formed the eye, …

Psalm 139:13-16 For you have possessed my reins: you have covered me in my mother's womb…

Proverbs 20:12 The hearing ear, and the seeing eye, the LORD has made even both of them.

Links
1 Corinthians 12:171 Corinthians 12:17 NIV1 Corinthians 12:17 NLT1 Corinthians 12:17 ESV1 Corinthians 12:17 NASB1 Corinthians 12:17 KJV1 Corinthians 12:17 Bible Apps1 Corinthians 12:17 Biblia Paralela1 Corinthians 12:17 Chinese Bible1 Corinthians 12:17 French Bible1 Corinthians 12:17 German BibleBible Hub
1 Corinthians 12:16
Top of Page
Top of Page