1 Chronicles 29:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7969 [e]שְׁלֹ֧שֶׁת
šə-lō-šeṯ
ThreeNumber-msc
505 [e]אֲלָפִ֛ים
’ă-lā-p̄îm
thousandNumber-mp
3603 [e]כִּכְּרֵ֥י
kik-kə-rê
talentsN-fpc
2091 [e]זָהָ֖ב
zā-hāḇ
of goldN-ms
2091 [e]מִזְּהַ֣ב
miz-zə-haḇ
of the goldPrep-m | N-msc
211 [e]אוֹפִ֑יר
’ō-w-p̄îr;
of OphirN-proper-ms
7651 [e]וְשִׁבְעַ֨ת
wə-šiḇ-‘aṯ
and sevenConj-w | Number-msc
505 [e]אֲלָפִ֤ים
’ă-lā-p̄îm
thousandNumber-mp
3603 [e]כִּכַּר־
kik-kar-
talentsN-fsc
3701 [e]כֶּ֙סֶף֙
ke-sep̄
of silverN-ms
2212 [e]מְזֻקָּ֔ק
mə-zuq-qāq,
refinedV-Pual-Prtcpl-ms
2902 [e]לָט֖וּחַ
lā-ṭū-aḥ
to overlayPrep-l | V-Qal-Inf
7023 [e]קִיר֥וֹת
qî-rō-wṯ
the wallsN-mpc
1004 [e]הַבָּתִּֽים׃
hab-bāt-tîm.
of the housesArt | N-mpHebrew Texts
דברי הימים א 29:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׁלֹ֧שֶׁת אֲלָפִ֛ים כִּכְּרֵ֥י זָהָ֖ב מִזְּהַ֣ב אֹופִ֑יר וְשִׁבְעַ֨ת אֲלָפִ֤ים כִּכַּר־כֶּ֙סֶף֙ מְזֻקָּ֔ק לָט֖וּחַ קִירֹ֥ות הַבָּתִּֽים׃

דברי הימים א 29:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שלשת אלפים ככרי זהב מזהב אופיר ושבעת אלפים ככר־כסף מזקק לטוח קירות הבתים׃

דברי הימים א 29:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
שלשת אלפים ככרי זהב מזהב אופיר ושבעת אלפים ככר־כסף מזקק לטוח קירות הבתים׃

דברי הימים א 29:4 Hebrew Bible
שלשת אלפים ככרי זהב מזהב אופיר ושבעת אלפים ככר כסף מזקק לטוח קירות הבתים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
namely, 3,000 talents of gold, of the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver, to overlay the walls of the buildings;

King James Bible
Even three thousand talents of gold, of the gold of Ophir, and seven thousand talents of refined silver, to overlay the walls of the houses withal:

Holman Christian Standard Bible
100 tons of gold (gold of Ophir) and 250 tons of refined silver for overlaying the walls of the buildings,
Treasury of Scripture Knowledge

gold of Ophir

1 Kings 9:28 And they came to Ophir, and fetched from there gold, four hundred …

Job 28:16 It cannot be valued with the gold of Ophir, with the precious onyx, …

Links
1 Chronicles 29:41 Chronicles 29:4 NIV1 Chronicles 29:4 NLT1 Chronicles 29:4 ESV1 Chronicles 29:4 NASB1 Chronicles 29:4 KJV1 Chronicles 29:4 Bible Apps1 Chronicles 29:4 Biblia Paralela1 Chronicles 29:4 Chinese Bible1 Chronicles 29:4 French Bible1 Chronicles 29:4 German BibleBible Hub
1 Chronicles 29:3
Top of Page
Top of Page