1 Chronicles 29:29
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1697 [e]וְדִבְרֵי֙
wə-ḏiḇ-rê
Now the actsConj-w | N-mpc
1732 [e]דָּוִ֣יד
dā-wîḏ
of DavidN-proper-ms
4428 [e]הַמֶּ֔לֶךְ
ham-me-leḵ,
KingArt | N-ms
7223 [e]הָרִאשֹׁנִ֖ים
hā-ri-šō-nîm
firstArt | Adj-mp
314 [e]וְהָאֲחרֹנִ֑ים
wə-hā-’ă-ḥ-rō-nîm;
and lastConj-w, Art | Adj-mp
2009 [e]הִנָּ֣ם
hin-nām
indeedInterjection | 3mp
3789 [e]כְּתוּבִ֗ים
kə-ṯū-ḇîm,
they [are] writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
1697 [e]דִּבְרֵי֙
diḇ-rê
the bookN-mpc
8050 [e]שְׁמוּאֵ֣ל
šə-mū-’êl
of SamuelN-proper-ms
7200 [e]הָרֹאֶ֔ה
hā-rō-’eh,
the seerArt | N-ms
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
and inConj-w | Prep
1697 [e]דִּבְרֵי֙
diḇ-rê
the bookN-mpc
5416 [e]נָתָ֣ן
nā-ṯān
of NathanN-proper-ms
5030 [e]הַנָּבִ֔יא
han-nā-ḇî,
the prophetArt | N-ms
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
and inConj-w | Prep
1697 [e]דִּבְרֵ֖י
diḇ-rê
the bookN-mpc
1410 [e]גָּ֥ד
gāḏ
of GadN-proper-ms
2374 [e]הַחֹזֶֽה׃
ha-ḥō-zeh.
the seerArt | N-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 29:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְדִבְרֵי֙ דָּוִ֣יד הַמֶּ֔לֶךְ הָרִאשֹׁנִ֖ים וְהָאֲחרֹנִ֑ים הִנָּ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־דִּבְרֵי֙ שְׁמוּאֵ֣ל הָרֹאֶ֔ה וְעַל־דִּבְרֵי֙ נָתָ֣ן הַנָּבִ֔יא וְעַל־דִּבְרֵ֖י גָּ֥ד הַחֹזֶֽה׃

דברי הימים א 29:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודברי דויד המלך הראשנים והאחרנים הנם כתובים על־דברי שמואל הראה ועל־דברי נתן הנביא ועל־דברי גד החזה׃

דברי הימים א 29:29 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ודברי דויד המלך הראשנים והאחרנים הנם כתובים על־דברי שמואל הראה ועל־דברי נתן הנביא ועל־דברי גד החזה׃

דברי הימים א 29:29 Hebrew Bible
ודברי דויד המלך הראשנים והאחרנים הנם כתובים על דברי שמואל הראה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החזה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the acts of King David, from first to last, are written in the chronicles of Samuel the seer, in the chronicles of Nathan the prophet and in the chronicles of Gad the seer,

King James Bible
Now the acts of David the king, first and last, behold, they are written in the book of Samuel the seer, and in the book of Nathan the prophet, and in the book of Gad the seer,

Holman Christian Standard Bible
As for the events of King David's reign, from beginning to end, note that they are written in the Events of Samuel the Seer, the Events of Nathan the Prophet, and the Events of Gad the Seer,
Treasury of Scripture Knowledge

the acts

1 Kings 11:41 And the rest of the acts of Solomon, and all that he did, and his …

1 Kings 14:29 Now the rest of the acts of Rehoboam, and all that he did, are they …

Hebrews 11:32,33 And what shall I more say? for the time would fail me to tell of …

book. or, history. [heb] words
Samuel

1 Samuel 9:9 (Beforetime in Israel, when a man went to inquire of God, thus he …

Nathan

2 Samuel 7:2-4 That the king said to Nathan the prophet, See now, I dwell in an …

2 Samuel 12:1-7 And the LORD sent Nathan to David. And he came to him, and said to …

Gad the seer

1 Chronicles 21:9-11 And the LORD spoke to Gad, David's seer, saying…

Links
1 Chronicles 29:291 Chronicles 29:29 NIV1 Chronicles 29:29 NLT1 Chronicles 29:29 ESV1 Chronicles 29:29 NASB1 Chronicles 29:29 KJV1 Chronicles 29:29 Bible Apps1 Chronicles 29:29 Biblia Paralela1 Chronicles 29:29 Chinese Bible1 Chronicles 29:29 French Bible1 Chronicles 29:29 German BibleBible Hub
1 Chronicles 29:28
Top of Page
Top of Page